مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

Admission to a Bachelor/Diploma programme

You decided to study a bachelor or diploma programme at the University of Vienna? On these pages you can find information about the admission.

Note that an admission/an application for admission is only possible during the general admission period of a semester.

Deadlines

In the bachelor-/diploma programmes Business Administration, International Business Administration, Economics, Biology, Pharmacy, Nutritional Science, Psychology, Mass Media and Communication Sciences, Computer Science, Business Informatics and in all teacher accreditation programmes entrance examinations can be held in the winter semester 2016/17. Before studying Sport Sciences or Physical Education and Sport you have to pass a physical supplementary exam.

Information about study programmes with an entrance examination
Information about Sports Sciences/Physical Education and Sport

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.