مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

Certificate of special qualification for university studies - the right of direct admission

The certificate of special qualification for university studies, sometimes called "admission statement", proves that you have the right to study the chosen degree programme at a recognized/accredited university in the country that issued your secondary education diploma/your degree.

 

What does the certificate of special qualification for university studies consist of?

The certificate of special qualification for university studies has to include the following information:

 • your name
 • the date when the certificate was issued
 • the exact name of the chosen degree programme
 • the confirmation that you fulfil all requirements to study the same degree programme that you chose to apply for at the University of Vienna also at a recognized/accredited university in the country that issued your secondary education diploma/your degree

 

How long is this certificate valid for?

The confirmation should not be older than one year.

Where do you get the certificate of special qualification for university studies from?

You get the certificate of special qualification for university studies:

 • directly at the recognized/accredited university
 • via the central examination authority (e.g. in China or Turkey)
 • by passing an entrance examination.

If you study the same degree programme that you want to study at the University of Vienna already in the country that issued your secondary education diploma/your degree it is sufficient to provide a confirmation that proves you can continue the studies there in the next or the current semester/academic year.

 

Who has to prove the special qualification for university studies?

All applicants who are not citizens of an EU/EEA member state.

 

Who needs no certificate of the special qualification for university studies?

You need no proof of the special qualification for university studies if

 • you have the citizenship of an EU/EEA member state
 • your secondary education diploma was issued in an EU/EEA member state
 • you apply for a bachelor programme or a diploma programme and have completed a degree programme of at least 3 years duration at a recognized/accredited university abroad (nevertheless the Admission Office might still ask for the certificate of special qualification)
 • you finished your studies in a university of an EU/EEA member state and apply for a master or doctoral/PhD-programme
 • you are among the persons mentioned in the “decree of the admission of certain groups of persons”
 • you have completed a degree programme in the USA
 • you have completed at least 30 ECTS points at an Austrian university as a degree programme student during 2 years prior to application at the University of Vienna (proof through comprehensive record)
 • you have completed at least 30 ECTS points at a non-Austrian university during 2 years prior to the application at the University of Vienna and can provide a confirmation of continuation of studies from your university for the same degree programme as you chose for the University of Vienna

Decree of admission of certain groups of persons

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.