مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Alexandru Ioan Cuza University-Bachelor in English

 

Mathematics

 • Mathematics

 

Computer Science

 • Computer Science

 

Economics and Business Administration

 • Business Administration
 • Economics and Finance

Letters

 • English Language and Literature
 • American Studies
 • Translation and Interpreting
 • German Language and Literature
 • Italian Language and Literature
 • Spanish Language and Literature
 • Russian Language and Literature
 

 

Alexandru Ioan Cuza University-Bachelor en français

 

Géographie et Géologie

 • Géographie du tourisme

Lettres

 • Langue et Littérature Française

 

Alexandru Ioan Cuza University-Master in English

 

Biology

 • Molecular Genetics

 

Computer Science

 • Software Engineering
 • Computational Linguistics
 • Computational Optimization
 • Distributed Systems
 • Information Security

 

Economics and Business Administration

 • Strategic Human Resource Management in Europe
 • Marketing Management
 • Software Development and Business Information Systems
 • Finance and Risk Management

Geography and Geology

 • Environmental Geochemistry

 

Letters

 • American Studies
 • Applied Linguistics – Teaching EFL
 • Translation and Terminology

 

Philosophy and Social-Political Science

 • Studies of International Development

 

Physics

 • Biophysics and Medical Physics
 • Plasma Physics, Spectroscopy and Self-Organization
 • Advanced materials. Nanotechnologies
 • Modelling and Simulation
 

 

Alexandru Ioan Cuza University-Master en français

 

Géographie et Géologie

 • Tourisme et développement régional

Lettres

 • Etudes Francophones

 

Alexandru Ioan Cuza University-PhD

 

 • Mathematics
 • Physics
 • Computer Science
 • Biology
 • Chemistry
 • Geography
 • Geology
 • Environmental Sciences
 • Economics
 • Economics and International Business
 • Finance
 • Economical Informatics
 • Marketing
 • Philology
 • History
 • Theology
 • Law
 • Philosophy
 • Sociology
 • Communication Sciences
 • Political Sciences
 • Psychology
 • Education Sciences
 • Cybernetics and Statistics
 • Accounting
 • Management
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.