مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Autonomous University of Barcelona-Bachelor

 

Bachelor's degrees in English

 • Business Administration and Management
 • Economics
 • English Studies
 • Primary Education
 • Tourism - English - Affiliated school

Graduate diplomas in English

 • Breast Reconstructive Microsurgery
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • Genitourinary Reconstructive Microsurgery
 • Head and Neck Reconstructive Microsurgery
 • Reconstructive Microsurgery of the Limb
 • Swallowing Disorders

 

Autonomous University of Barcelona-Master

 

Official master's degrees in English

 • Advanced English Studies
 • Advanced Genetics
 • Advanced Nanoscience and Nanotechnology
 • Applied Research in Economics and Business
 • Bioinformatics
 • Computer Engineering
 • Computer Vision
 • Data Science
 • EUROPHOTONICS - European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
 • Economic Analysis
 • Economics and Business Administration
 • Erasmus Mundus in Crossing the Mediterranean: Towards Investment and Integration
 • Erasmus Mundus in Leading International Vaccinology Education
 • Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health
 • Evolutionary Paleobiology
 • GLOBED - Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development
 • High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology
 • Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research
 • JEMES - Erasmus Mundus in Environmental Studies - Cities and Sustainability
 • Logistics and Supply Chain Management
 • MATHMODS - Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications
 • MUNDUS MAPP - Public Policy
 • Management, Organization and Business Economics
 • Modelling for Science and Engineering
 • Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
 • Photonics
 • Plant Biology, Genomics and Biotechnology
 • Political Scienc
 • QEM - Models and Methods of Quantitative Economics
 • Reconstructive Microsurgery
 • Research in Architectural Design
 • Specialized Economic Analysis
 • Sport Management
 • Telecommunication Engineerin
 • Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

UAB master's degrees in English

 • Communication and Education (English, Online)
 • European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery
 • Executive Business Management
 • International Comparative Rural Policies Studies (ICRPS)
 • Laboratory Animal Science and Welfare
 • Landscape Intervention and Heritage Management
 • Reconstructive Microsurgery
 • Travel Journalism (English, Online)

 

Autonomous University of Barcelona-PhD

 

Arts and Humanities

 • Art History and Musicology
 • Catalan Language and Literature and Theatre Studies
 • Classical Archaeology
 • Cognitive Science and Language
 • Comparative, Political and Social History
 • Cultures in Contact in the Mediterranean
 • English Studies
 • History of Science
 • Literary Theory and Comparative Literature
 • Philosophy
 • Prehistoric Archaeology
 • Psychology of Communications and Change
 • Romance Languages and Cultures
 • Spanish Studies
 • Translation and Intercultural Studies

 

Health Sciences

 • Advanced Immunology
 • Animal Medicine and Health
 • Animal Production
 • Aquaculture
 • Clinical and Health Psychology
 • Food Science
 • Health and Sports Psychology
 • Medicine
 • Methodology of Biomedical Research and Public Health
 • Neurosciences
 • Paediatrics, Obstetrics and Gynaecology
 • Pharmacology
 • Psychiatry
 • Psychology of Communications and Change
 • Surgery and Morphological Sciences

 

Technological Sciences

 • Computer Science
 • Electrical and Telecommunication Engineering
 • Law, Science and Technologies (LAST-JD)

Sciences

 • Aquaculture
 • Biochemistry, Molecular Biology and Biomedicine
 • Biodiversity
 • Biotechnology
 • Cellular Biology
 • Chemistry
 • Electrochemistry. Science and Technology
 • Environmental Science and Technology
 • Genetics
 • Geology
 • History of Science
 • Law, Science and Technologies (LAST-JD)
 • Materials Science
 • Mathematics
 • Microbiology
 • Physics
 • Plant Biology and Biotechnology
 • Terrestrial Ecology

 

Social Sciences and Law

 • Applied Economics
 • Audiovisual Communication and Advertising
 • Communication and Journalism
 • Demography
 • Economic Analysis
 • Economics, Management and Organization (Business Economics)
 • Education
 • Educational Psychology
 • Entrepreneurship and Management
 • Gender Study: Culture, Societies and Policies
 • Geography
 • Human Security and Global Law
 • Law
 • Law, Science and Technologies (LAST-JD)
 • Media, Communication and Culture
 • Person and Society in the Contemporary World
 • Politics, Policies and International Relations
 • Psychology of Communications and Change
 • Social and Cultural Anthropology
 • Sociology
 • Strategic Communication, Advertising and Public Relations
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.