مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Bilkent University-Bachelor

 

science faculty

 • Physics
 • Chemistry
 • math
 • Molecular biology and genetics

 

Faculty of Fine Arts, Design and Architecture

 • Fine Arts
 • Graphic design
 • Interior Architecture and Environmental Design
 • Communication and Design
 • Urban Design and Landscape Architecture
 • architecture

 

Faculty of Law

 • Law

 

Minor Programs

 • Economics
 • International Relations
 • Political Science
 • Psychology
 • History
 • American Culture and Literature
 • Archaeology
 • English Language and Literature
 • Philosophy
 • Physics
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Molecular Biology and Genetics
 • Music Performance
 • Food and Beverage Management
 • Communication and Design
 • Graphic Design
 • Performing Arts

Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

 • Economy
 • psychology
 • Political science and public administration
 • International relations

 

Faculty of Humanities and Literature

 • American Culture and Literature
 • Archaeology
 • Philosophy
 • English Language and Literature
 • Translation - Interpreting

 

Faculty of Management

 • Business

 

engineering faculty

 • Computer engineering
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Industrial Engineering
 • Mechanical engineering

 

Faculty of Music and Performing Arts

 • Music
 • Theater

 

Applied Technology and Management College

 • Computer Technology and Information Systems
 • Tourism and hotel Management

 

Bilkent University-Master

 

Economics and Social Sciences

 • Archaeology
 • Business Administration
 • Conference Interpreting
 • Economics
 • Energy, Policy and Security Program (EEPS)
 • History
 • Interior Architecture and Environmental Design
 • International Affairs and Public Policy (MIAPP)
 • International Relations
 • LL.M. in Law and Economics (without thesis)
 • LL.M. in Private Law and Public Law (with thesis)
 • Media and Design (MFA)
 • Media and Visual Studies
 • Music
 • Philosophy
 • Political Science
 • Psychology
 • Turkish Literature

Engineering and Science

 • Architecture
 • Chemistry
 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Industrial Engineering
 • Materials Science and Nanotechnology
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Molecular Biology and Genetics
 • Neuroscience
 • Physics

 

Education

 • Curriculum and Instruction
 • Curriculum and Instruction with Teaching Certificate
 • Teaching English as a Foreign Language

 

Bilkent University-PhD

 

Engineering and Science

 • Chemistry
 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Industrial Engineering
 • Materials Science and Nanotechnology
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Molecular Biology and Genetics
 • Neuroscience
 • Physics

 

Education

 • Curriculum and Instruction

Economics and Social Sciences

 • Business Administration
 • Economics
 • History
 • Interior Architecture and Environmental Design
 • International Relations
 • Ph.D. in Private Law and Public Law
 • Music
 • Political Science
 • Psychology
 • Turkish Literature
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.