مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Bogazici University-Bachelor

 

Faculty of Arts and Sciences

 • Chemistry
 • History
 • Linguistics
 • Mathematics
 • Molecular Biology and Genetics
 • Philosophy
 • Physics
 • Psychology
 • Sociology
 • Translation and Interpretation Studies
 • Turkish Language and Literature
 • Western Languages and Literatures
 • Turkish Language Courses Coordination Unit

 

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 • Economics
 • Management
 • Political Science and International Relations

 

Institute of Environmental Sciences

 

Service Departments

 • Fine Arts
 • Physical Education

 

Institute of Biomedical Engineering

Education

 • Computer Education and Educational Technology
 • Educational Sciences
 • Foreign Language Education
 • Primary Education
 • Mathematics and Science Education

 

Engineering

 • Chemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Industrial Engineering
 • Mechanical Engineering

 

Applied Disciplines

 • International Trade
 • Management Information Systems
 • Tourism Administration

 

Foreign Languages

 • English Preparatory Division
 • Advanced English Unit
 • Modern Languages Unit

 

Modern Turkish History

 

Bogazici University-Master and PhD

 

Foreign Languages

 • English Preparatory Division

 

Sciences and Engineering

 

Biomedical Engineering

 • Graduate Programs in Biomedical Engineering

 

Environmental Sciences

 • Graduate Programs in Environmental Sciences
 • Graduate Programs in Environmental Technology

 

Graduate Programs Subject to Additional Tuition and Fees

 • MBA Program
 • Asian Studies
 • Automotive Engineering
 • Business Information Systems
 • Construction Engineering and Management
 • Economics and Finance
 • Engineering and Technology Management
 • International Relations: Turkey, Europe and The Middle East
 • International Competition and Trade
 • Financial Engineering
 • Fuel and Energy Technologies
 • Medical Systems and Informatics
 • Mechatronics Engineering
 • Software Engineering

 

The Institute for Graduate Studies in Sciences and Engineering

 • Chemical Engineering
 • Chemistry
 • Civil Engineering
 • Computational Science and Engineering
 • Computer Engineering
 • Electrical and Electronics Engineering
 • Industrial Engineering
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Molecular Biology and Genetics
 • Physics
 • Secondary School Science and Mathematics Education
 • Systems and Control Engineering

The Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute

 • Geodesy
 • Geophysics
 • Earthquake Engineering
 • Earthquake Risk Reduction (ERR)

 

Social Sciences and Humanities

 

Ataturk Institute for Modern Turkish History

 

Graduate Programs in Modern Turkish History

 

Social Sciences

 • Cognitive Science
 • Economics
 • Educational Sciences
 • Educational Technology
 • English Language Education
 • History
 • International Trade Management
 • Learning Sciences
 • Linguistics
 • Management
 • Management Information Systems
 • Philosophy
 • Political Science and International Relations
 • Primary Education
 • Psychology
 • Clinical Psychology
 • Psychological Sciences
 • Social Policy
 • Sociology
 • Sustainable Tourism Management
 • Translation and Interpreting Studies
 • Conference Interpreting
 • Translation Studies
 • Turkish Language and Literature
 • Western Languages and Literatures
 • English Literature
 • Critical and Cultural Studies
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.