مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Brno University of Technology-Bachelor

 

Business and Management - FBM

 • Economics and Management

 

Mechanical Engineering -FME

 • Engineering
 • Applied Sciences in Engineering

Electrical Engineering and Communication - FEEC

 • Electrical, Electronic, Communication and Control Technology

 

Civil Engineering - FCE

 • Civil Engineering

 

Brno University of Technology-Master

 

Architecture - FA

 • Architecture and Urban Design

 

Business and Management - FBM

 • Economics and Management

 

Civil Engineering - FCE

 • Civil Engineering

Mechanical Engineering -FME

 • Applied Sciences in Engineering
 • Mechanical Engineering

 

Electrical Engineering and Communication - FEEC

 • Audio engineering
 • Electrical, Electronic, Communication and Control Technology

 

Brno University of Technology-PhD

 

Business and Management - FBM

 • Company Management and Economics

 

Electrical Engineering and Communication - FEEC

 • Electrical Engineering and Communication

 

Mechanical Engineering -FME

 • Applied Natural Sciences
 • Applied Sciences in Engineering
 • Machines and Equipment
 • Manufacturing Technology
 • Physical and Material Engineering

Chemistry - FCH

 • Chemistry, Technology and Properties of Materials
 • Chemistry and Technology of Foodstuffs
 • Macromolecular Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Civil Engineering

 

Information Technology - FIT

 • Computer Science and Engineering

 

CEITEC

 • Advanced Materials and Nanosciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.