مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

catholic University of Leuven-Bachelor

 

Faculty of Theology and Religious Studies

 • Bachelor of Theology and Religious Studies

 

Institute of Philosophy

 • Bachelor of Philosophy

Faculty of Economics and Business (FEB)

 • Business Administration (Brussels)

 

Faculty of Engineering Technology

 • Engineering Technology (Leuven)

 

catholic University of Leuven-Master

 

Faculty of Theology and Religious Studies

 • Theology and Religious Studies (Leuven)
 • Research Master: Master of Advanced Studies in Theology and Religion (Leuven)

 

Institute of Philosophy

 • Erasmus Mundus Joint Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (2017-2018) (Leuven et al)
 • Philosophy (Leuven)
 • Research Master of Philosophy (Leuven)

 

Faculty of Canon Law

 • Society, Law and Religion (Leuven)

 

Faculty of Law

 • Criminology (Leuven)
 • Law (Leuven et al)

 

Faculty of Economics and Business (FEB)

 • Business Administration (Antwerp)
 • Business Engineering (Brussels)
 • Business Administration (Brussels)
 • International Business Economics and Management (Brussels)
 • Economics (Leuven)
 • Business Economics (Leuven)
 • Business Engineering (Leuven)
 • Business and Information Systems Engineering (2017-2018) (Leuven)
 • Information Management (Leuven)

 

Faculty of Social Sciences

 • European Studies: Transnational and Global Perspectives (Leuven)
 • Social and Cultural Anthropology (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master of Science in Public Sector Innovation and eGovernance (Leuven et al) (2017-2018)
 • Statistics (Leuven)

 

Faculty of Arts

 • Cultural Studies (Leuven)
 • European Studies: Transnational and Global Perspectives (Leuven)
 • Linguistics and Literature: English (Leuven)
 • Western Literature (Leuven)

 

Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences

 • Erasmus Mundus Joint Master of Arts in Sports Ethics and Integrity (2017-2018) (Leuven et al)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (Leuven)
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (New programme as from 2018-2019) (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (Programme being phased out as from 2015-2016) (Leuven et al)
 • International Master of Adapted Physical Activity (Leuven et al)

 

Faculty of Architecture

 • Architecture (Brussels)
 • Architecture (Ghent)

 

Faculty of Medicine

 • Bioinformatics (Leuven)
 • Biomedical Sciences (Leuven)

Faculty of Psychology and Educational Sciences

 • Educational Studies (Leuven)
 • Psychology: Theory and Research (Leuven)

 

Faculty of Science

 • Biophysics, Biochemistry and Biotechnology (Leuven)
 • Biology (Leuven)
 • Chemistry (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling (Leuven et al)
 • Physics (Leuven)
 • Geography (Leuven et al)
 • Geology (Leuven et al)
 • Statistics (Leuven)
 • Astronomy and Astrophysics (Leuven)
 • Mathematics (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master of Science in Sustainable Territorial Development (Programme being phased out as from 2016-2017) (Leuven et al)
 • International Joint Master of Science in Sustainable Territorial Development (Leuven et al)
 • Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology (Leuven et al)
 • Bioinformatics (Leuven)

 

Faculty of Engineering Science

 • Engineering: Logistics and Traffic (2017-2018) (Leuven)
 • Biomedical Engineering (Leuven)
 • Chemical Engineering (Leuven)
 • Engineering: Computer Science (Leuven)
 • Electrical Engineering (Leuven)
 • Engineering: Energy (Leuven)
 • EIT-KIC Master in Energy (Leuven et al)
 • Materials Engineering (Leuven)
 • Mechanical Engineering (Leuven)
 • Mathematical Engineering (Leuven)
 • Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology (Leuven et al)
 • Bioinformatics (Leuven)
 • Statistics (Leuven)

 

Faculty of Bioscience Engineering

 • Bioscience Engineering: Human Health Engineering (Leuven)
 • Bioinformatics (Leuven)
 • Agro- and Ecosystems Engineering (Leuven)
 • Food Technology (Leuven et al)
 • Molecular Biology (Leuven et al)
 • Water Resources Engineering (Leuven et al)
 • Nanoscience, Nanotechnology and Nanoengineering (Leuven)
 • Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology (Leuven et al)
 • Statistics (Leuven)

 

Faculty of Engineering Technology

 • Biochemical Engineering Technology (Leuven)
 • Chemical Engineering Technology (Leuven)
 • Electromechanical Engineering Technology (Leuven)
 • Electronics and ICT Engineering Technology (Leuven)
 • European Master of Food Science, Technology and Business (Ghent et al)
 • European Master of Food Science, Technology and Nutrition (Programme being phased out as from 2016-2017) (Ghent et al)

 

catholic University of Leuven-PhD

 

Faculty of Theology and Religious Studies

 • Theology

 

Institute of Philosophy

 • Philosophy

 

Faculty of Engineering Science

 • Engineering Science

 

Faculty of Bioscience Engineering

 • Bioscience Engineering

 

Faculty of Architecture

 • Architecture

 

Faculty of Pharmaceutical Sciences

 • Biomedical Sciences
 • Pharmaceutical Sciences

Faculty of Canon Law

 • Canon Law
 • Society, Law and Religion

 

Faculty of Economics and Business (FEB)

 • Economics
 • Business Economics

 

Faculty of Science

 • Science

 

Faculty of Medicine

 • Biomedical Sciences

 

Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences

 • Biomedical Sciences
 • Training in Kinesiology
 • Training in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
 • Kinesiology
 • Rehabilitation Sciences and Physiotherapy
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.