مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Chalmers University of Technology-Bachelor

 

 • همه رشته ها به زبانی غیر از انگلیسی تدریس می شوند
 

 

Chalmers University of Technology-Master

 

A

 • Applied Mechanics
 • Applied Physics
 • Architecture and Urban Design
 • Automotive Engineering

 

B

 • Biomedical Engineering
 • Biotechnology

 

C

 • Communication Engineering
 • Complex Adaptive Systems
 • Computer Science - algorithms, languages and logic
 • Computer Systems and Networks

 

D

 • Design and Construction Project Management
 • Design for Sustainable Development

 

E

 • Electric Power Engineering
 • Embedded Electronic System Design
 • Engineering Mathematics and Computational Science
 • Entrepreneurship and Business Design

 

Nordic Five Tech's joint Master's programmes

 • Environmental Engineering, Nordic Master's programme
 • Innovative Sustainable Energy Engineering, Nordic Master's programme
 • Maritime Engineering, Nordic Master's programme
 • Polymer Technology, Nordic Master's programme​

 

Erasmus Mundus joint Master's programmes

 • Master’s programme in Industrial Ecology (MIND)
 • Master's programme in Nanoscience and Nanotechnology (EMM NANO)

I

 • Industrial Design Engineering
 • Industrial Ecology
 • Infrastructure and Environmental Engineering
 • Innovative and Sustainable Chemical Engineering
 • Interaction Design and Technologies
 • International Project Management

 

M

 • Management and Economics of Innovation
 • Maritime Management
 • Materials Chemistry (Former "Materials Chemistry and Nanotechnology")
 • Materials Engineering

 

N

 • Nanotechnology
 • Naval Architecture and Ocean Engineering
 • Nuclear Science and Technology (Former "Nuclear Engineering")

 

P

 • Physics and Astronomy
 • Production Engineering
 • Product Development

 

Q

 • Quality and Operations Management

 

S

 • Software Engineering and Technology (Former "Software Engineering")
 • Sound and Vibration
 • Structural Engineering and Building Technology
 • Supply Chain Management
 • Sustainable Energy Systems
 • Systems, Control and Mechatronics

 

W

 • Wireless, Photonics and Space Engineering

 

Chalmers University of Technology-PhD

 

 • http://www.chalmers.se/en/research/doctoral-programmes/becoming-a-doctoral-student/Pages/default.aspx
 
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.