ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
University of South Bohemia 954 --- --- --- --- 990 --- 1723
Masaryk University 412 501-600 590 --- 731 489 551-600 319
university of Economics Prague 1505 --- --- --- --- 1283 --- 1057
Brno University of Technology 651 401-500 --- --- --- --- 601-650 618
Palacky University in Olomoue 618 --- --- --- --- 514 --- 869
Czech University of Life Sciences Prague 1182 --- --- --- --- --- --- 1532
Czech Technical University In Prague 363 501-600 810 663 545 451-460 458
Charles University in Prague 181 401-500 167 201-300 266 145 279 226