مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
University of South Bohemia 954 --- --- --- --- 990 --- 1723
Masaryk University 412 501-600 590 --- 731 489 551-600 319
university of Economics Prague 1505 --- --- --- --- 1283 --- 1057
Brno University of Technology 651 401-500 --- --- --- --- 601-650 618
Palacky University in Olomoue 618 --- --- --- --- 514 --- 869
Czech University of Life Sciences Prague 1182 --- --- --- --- --- --- 1532
Czech Technical University In Prague 363 501-600 810 663 545 451-460 458
Charles University in Prague 181 401-500 167 201-300 266 145 279 226