مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Durham University-Bachelor

 

A

 • Accounting and Finance
 • Accounting and Finance with Business Placement
 • Accounting and Finance with Foundation
 • Accounting and Finance with Study Abroad
 • Accounting and Management
 • Accounting and Management with Business Placement
 • Accounting and Management with Foundation
 • Accounting and Management with Study Abroad
 • Ancient History
 • Ancient History and Archaeology
 • Archaeology and Ancient History
 • Ancient, Medieval and Modern History
 • Anthropology
 • Anthropology and Archaeology
 • Anthropology and Sociology
 • Anthropology with Foundation
 • Archaeology
 • Archaeology and Ancient Civilisations
 • Ancient Civilisations and Archaeology
 • Archaeology with Foundation
 • Anthropology and Biology
 • Anthropology and Psychology
 • Astronomy and Physics

 

B

 • Biological Sciences
 • Biological Sciences with Foundation
 • Biomedical Sciences
 • Biosciences
 • Business and Management
 • Business and Management with Business Placement
 • Business and Management with Foundation
 • Business and Management with Study Abroad
 • Biology and Chemistry
 • Biology and Geography
 • Biology and Earth Sciences
 • Biology and Mathematics
 • Biology and Physics
 • Biology and Psychology
 • Business and Computer Science
 • Biology and Chemistry
 • Biology and Physics

 

C

 • Chemistry
 • Chemistry (Industrial Route)
 • Chemistry (International Route)
 • Chemistry with Foundation
 • Chinese Studies (with Year Abroad)
 • Chinese Studies (with Year Abroad) with Foundation
 • Classical Civilisation
 • Classics
 • Classics with Foundation
 • Combined Honours in Social Sciences
 • Combined Honours in Social Sciences with Foundation
 • Computer Science
 • Computer Science with Foundation
 • Criminology
 • Criminology with Foundation
 • Chemistry and Earth Sciences
 • Chemistry and Physics
 • Chemistry and Mathematics
 • Computer Science and Mathematics
 • Computer Science and Physics
 • Chemistry and Maths
 • Chemistry and Physics

 

E

 • Earth Sciences
 • Economics
 • Economics and Politics
 • Economics with Business Placement
 • Economics with Foundation
 • Economics with French
 • Economics with Management
 • Economics with Management with Business Placement
 • Economics with Management with Study Abroad
 • Economics with Study Abroad
 • Education Studies - English Studies
 • English Studies as part of an Education Studies degree
 • Education Studies - Geography
 • Education Studies - History
 • Education Studies - Music
 • Education Studies - Philosophy
 • Education Studies - Psychology
 • Education Studies - Sociology
 • Education Studies - Theology and Religion
 • Education Studies with Foundation
 • English Literature
 • English Literature and History
 • English Literature and Philosophy
 • English with Foundation
 • Environmental Geoscience
 • Engineering, General
 • Engineering with Foundation
 • Economics and Mathematics
 • Economics and Psychology
 • Earth Sciences and Mathematics
 • Education, Primary
 • Education, Primary with QTS with Foundation

 

F

 • Finance
 • Finance with Business Placement
 • Finance with Foundation
 • Finance with Study Abroad

G

 • Geography as part of an Education Studies degree
 • Geoscience, Environmental
 • General Engineering
 • General Engineering with Foundation
 • Geography
 • Geography with Foundation
 • Geology
 • Geology with Foundation
 • Geophysics with Geology
 • Geoscience
 • Geography and Earth Sciences
 • Geography and Mathematics
 • Geography and Psychology

 

H

 • History as part of an Education Studies degree
 • History and English Literature
 • Health and Human Sciences
 • Health and Human Sciences with Foundation
 • History
 • History with Foundation

 

I

 • International Relations

 

J

 • Japanese Studies (with Year Abroad)
 • Japanese Studies (with Year Abroad) with Foundation

 

L

 • Law
 • Law with Foundation
 • Liberal Arts
 • Liberal Arts with Foundation

 

M

 • Management and Business with Foundation
 • Music as part of an Education Studies degree
 • Marketing and Management
 • Marketing and Management with Business Placement
 • Marketing and Management with Foundation
 • Marketing and Management with Study Abroad
 • Mathematics
 • Mathematics with Foundation
 • Modern European Languages and History (with Year Abroad)
 • Modern Languages and Cultures (with Year Abroad)
 • Music
 • Music and Philosophy
 • Music with Foundation
 • Mathematics and Philosophy
 • Mathematics and Physics
 • Mathematics and Psychology
 • Maths and Physics

 

N

 • Natural Sciences

 

P

 • Psychology as part of an Education Studies degree
 • Philosophy and English Literature
 • Philosophy and Music
 • Philosophy and Physics
 • Philosophy
 • Philosophy and Politics
 • Politics and Philosophy
 • Philosophy and Psychology
 • Psychology and Philosophy
 • Philosophy and Theology
 • Philosophy with Foundation
 • Philosophy, Politics and Economics
 • Physics
 • Physics and Astronomy
 • Physics with Foundation
 • Politics
 • Politics (Year Abroad)
 • Politics with Foundation
 • Primary Education
 • Primary Education with Foundation
 • Psychology
 • Psychology with Foundation
 • Physics, Theoretical

 

S

 • Sociology and Anthropology
 • Sociology
 • Sociology with Foundation
 • Software Development for Business
 • Sport, Exercise and Physical Activity
 • Sport, Exercise and Physical Activity with Foundation

 

T

 • Theology as part of an Education Studies degree
 • Theology and Philosophy
 • Theology and Religion
 • Theology and Religion Foundation
 • Theoretical Physics

 

Durham University-Master

 

 • Anthropology
 • Applied Social Sciences (SASS)
 • Archaeology
 • Biological & Biomedical Sciences
 • Chemistry
 • Classics & Ancient History
 • Durham University Business School
 • Durham Law School
 • Earth Sciences
 • Education
 • Engineering & Computing Sciences
 • English Studies
 • Geography
 • Government & International Affairs
 • History
 • Mathematical Sciences
 • Modern Languages & Cultures (MLAC)
 • Music
 • Philosophy
 • Physics
 • Psychology
 • Theology & Religion

 

Durham University-PhD

 

 • Anthropology
 • Applied Social Sciences (SASS)
 • Archaeology
 • Biological & Biomedical Sciences
 • Chemistry
 • Classics & Ancient History
 • Durham University Business School
 • Durham Law School
 • Earth Sciences
 • Education
 • Engineering & Computing Sciences
 • English Studies
 • Geography
 • Government & International Affairs
 • History
 • Mathematical Sciences
 • Modern Languages & Cultures (MLAC)
 • Music
 • Philosophy
 • Physics
 • Psychology
 • Theology & Religion
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.