مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
The Open University of London --- --- --- --- --- --- --- ---
South Bank University 1434 --- --- --- --- --- --- 1028
University of Greenwich 927 601-800 --- --- --- --- 701+ 721
University of Winchester 2230 --- --- --- --- --- --- 2990
University of Wolverhampton 1114 --- --- --- --- --- --- 886
University of Wales Trinity Saint David 4182 --- --- --- --- --- --- 3436
University of the West of Scotland 1646 --- --- --- --- 1500 --- 2476
University of Teesside 1369 --- --- --- --- --- --- 1440
University of Sunderland 1919 --- --- --- --- --- --- 1265
University of South Wales 1222 --- --- --- --- --- --- 1033
University of Northumbria at Newcastle 838 601-800 --- --- --- 997 701+ 1177
University of Northampton 1801 --- --- --- --- --- --- 1793
University of Lincoln 1143 601-800 --- --- --- --- 373 1236
University of Huddersfield 844 601-800 --- --- --- --- 701+ 1162
University of Derby 1568 --- --- --- --- 1996 --- 1097
University of Chichester 2696 --- --- --- --- --- --- 3756
University of Chester 1767 --- --- --- --- 1958 --- 2112
University of Central Lancashire 869 601-800 --- --- 924 955 701+ 863
University of Bolton 1880 --- --- --- --- 1863 --- 2410
University of Bedfordshire 1349 --- --- --- --- 1700 --- 1570
صفحه1 از7