مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

École Polytechnique Federale of Lausanne-Bachelor

 

 • Chemistry & Chemical Engineering
 • Mathematics
 • Physics
 • Communication Systems
 • Microengineering
 • Life Sciences & Technology
 • Computer Science
 • Electrical & Electronical Engineering
 • Materials Science & Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Architecture
 • Civil Engineering
 • Environmental Sciences & Engineering

 

École Polytechnique Federale of Lausanne-Master

 

 • Architecture
 • Civil Engineering
 • Environmental Sciences & Engineering
 • Electrical & Electronic Engineering
 • Energy Management & Sustainability
 • Materials Science & Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Microengineering
 • Communication systems
 • Applied Physics
 • Nuclear Engineering
 • Bioengineering
 • Computer science
 • Data Science
 • Chemical Engineering & Biotechnology
 • Molecular & Biological Chemistry
 • Mathematics
 • Applied Mathematics
 • Mathematics for education (in French)
 • Computational Science & Engineering
 • Physics
 • Life Sciences & Technology
 • Financial Engineering
 • Management, Technology & Entrepreneurship
 • Digital Humanities

 

École Polytechnique Federale of Lausanne-PhD

 

 • Physics
 • Molecular Life Sciences
 • Materials Science and Engineering
 • Finance
 • Advanced Manufacturing
 • Biotechnology & Bioengineering
 • Energy
 • Neuroscience
 • Architecture & Sciences of the City
 • Electrical Engineering
 • Civil and Environmental Engineering
 • Computer and Communication Sciences
 • Management of Technology
 • Photonics
 • Chemistry and Chemical Engineering
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.