مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Swiss Federal Institute of Technology-Bachelor

 

Studiengänge Architektur und Bauwissenschaften

 • Architektur
 • Bauingenieurwissenschaften
 • Geomatik und Planung
 • Umweltingenieurwissenschaften

 

Studiengänge Ingenieurwissenschaften

 • Elektrotechnik und Informationstechnologie
 • Informatik
 • Maschineningenieurwissenschaften
 • Materialwissenschaft

 

Management, Geistes- und Sozialwissenschaften

 • Studiengang Staatswissenschaften für Schweizer Berufsoffiziere

Studiengänge Naturwissenschaften und Mathematik

 • Biologie
 • Chemie
 • Chemieingenieurwissenschaften
 • Interdisziplinäre Naturwissenschaften
 • Mathematik
 • Pharmazeutische Wissenschaften
 • Physik
 • Rechnergestützte Wissenschaften

 

Studiengänge Systemorientierte Naturwissenschaften

 • Agrarwissenschaften
 • Erdwissenschaften
 • Gesundheitswissenschaften und Technologie
 • Humanmedizin
 • Lebensmittelwissenschaften
 • Umweltnaturwissenschaften

 

Swiss Federal Institute of Technology-Master

 

Engineering Sciences

 • Biotechnology
 • Computational Science and Engineering (interdisciplinary programme)
 • Computer Science
 • Electrical Engineering and Information Technology
 • Materials Science
 • Mechanical Engineering
 • Process Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Computational Biology and Bioinformatics
 • Data Science
 • Energy Science and Technology
 • Mikro and Nanosystems
 • Neural Systems and Computation
 • Nuclear Engineering
 • Robotics, Systems and Control

 

Natural Sciences and Mathematics

 • Biology
 • Chemistry
 • Chemical and Bioengineering
 • Computational Science and Engineering
 • Interdisciplinary Sciences
 • Mathematics/Applied Mathematics
 • Pharmaceutical Sciences
 • Physics
 • High Energy Physics
 • Medicinal and Industrial Pharmaceutical Sciences (current programme)
 • Quantitative Finance
 • Statistics

System-Oriented Natural Sciences

 • Agricultural Sciences
 • Earth Sciences
 • Environmental Sciences
 • Food Science
 • Health Sciences and Technology
 • Human Movement Sciences
 • Applied Geophysics
 • Atmosperic and Climate Science

 

Architecture and Civil Engineering

 • Architecture
 • Environmental Engineering
 • Geomatics
 • Spatial Development and Infrastructure Systems
 • Integrated Building Systems

 

Management, Humanities and Social Sciences

 • Management, Technology and Economics
 • Comparative and International Studies
 • History and Philosophy of Knowledge
 • Science, Technology and Policy

 

Swiss Federal Institute of Technology-PhD

 

 • Life Science Zurich Graduate School
 • Zurich Graduate School Mathematics
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.