مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Eurecom Sophia Antipolis --- --- --- --- --- --- --- 3852
Institut International de Multimédia Léonard de Vinci --- --- --- --- --- --- --- ---
Groupe école Supérieure de commerce Chambéry Savoie --- --- --- --- --- --- --- ---
Ecole Supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci 11453 --- --- --- --- --- --- 7942
Ecole Internationale de creation audiovisuelle et de réalistion --- --- --- --- --- --- --- ---
Ecole de Management Léonard de Vinci --- --- --- --- --- --- --- ---
Ecole de Designe Nantes Atlantique 6805 --- --- --- --- --- --- 4646
Skema Business School 4709 --- --- --- --- --- --- 5229
Rennes International Business School --- --- --- --- --- --- --- ---
Paris Graduate School of Management --- --- --- --- --- --- --- ---
Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS) --- --- --- --- --- --- --- 9698
Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP) 5735 --- --- --- --- --- --- 5551
Institut Supérieure d’Agriculture (ISA) --- --- --- --- --- --- --- ---
Institut de Préparation à l'Administrationet à la gestion (IPAG) --- --- --- --- --- --- --- ---
Institut de Physique du Globe de Paris --- --- --- --- --- --- --- ---
INSEAD (Institut Européend' Administration des Affaires) --- --- --- --- --- --- --- ---
Grenoble école de Management 2127 --- --- --- --- --- --- 2888
Euromed Marseille (Ecole de Management) --- --- --- --- --- --- --- ---
ESSEC Business School --- --- --- --- --- --- --- 1925
Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA) 13388 --- --- --- --- --- --- ---
صفحه1 از10