مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

François Rabelais University-Bachelor

 

 • Arts Literature & Languages
 • Law Economics Management
 • Social & Human Sciences
 • Technologies & Health Sciences

 

François Rabelais University-Master

 

 • Arts Literature & Languages
 • Law Economics Management
 • Electronic Program
 • Mechanical Engineering Program
 • Urban and Regional Planning (PS/URP)
 • Social & Human Sciences
 • Technologies & Health Sciences
 • Fundamental Physics
 • Erasmus + Joint Master Degree Programme in Big Data Management and Analytics (BDMA)
 • Erasmus + International Master of Science in Infectious Diseases and One Health (IDOH)

 

François Rabelais University-PhD

 

 • Biology of Reproduction, Development and Cognitive Sciences, Ecology
 • Life Chemistry & Physic
 • Infectiology & vaccinology, Immunology
 • Human physiopathology and technologies for health
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.