مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)-Bachelor

 

 • All Bachelor Programs are Russian taught.
 

 

Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)-Joint Master

 

 • Petroleum Economics and Management
 • Reservoir Geoscience and Engineering
 • Petroleum Chemistry and Refining
 • Offshore Field Development Technology
 • Petroleum Logistics
 • Energy-Saving Technologies for Gas Transportation Systems
 • Petroleum Engineering
 • Applied Petroleum Geoscience
 • International Management of Resources and the Environment
 • Reservoir and Production Engineering Technology

 

Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)-PhD

 

Mathematics and mechanics

 • Mechanics of liquid, gas and plasma
 • Dynamics and strength of machines, devices and equipment

 

Physics and astronomy

 • Thermo physics and theoretical heat engineering

 

Power and heat engineering

 • Electrical systems

 

Mechanical engineering

 • Friction and wear in machines
 • Machinery technology engineering
 • Welding processes and related technologies
 • Machines, units and processes
 • Theory of mechanisms and machines

 

Chemical technologies

 • Technology of electrochemical processes and protection against corrosion
 • Chemical technology of fuels and energy substances
 • Processes and devices of chemical technologies

 

Industrial safety

 • Labor safety
 • Emergency safety
 • Fire and industrial safety

 

Geology, exploration and development of mineral resources

 • Technology of wells drilling and development
 • Mining and petroleum geology, geophysics, surveying and geometry of the deposits
 • Development and exploitation of oil and gas fields
 • Technology of the offshore fields development
 • Construction and operation of oil and gas pipelines, terminals and storages

 

Material technologies

 • Materials science

Chemical sciences

 • Organic chemistry
 • Colloid chemistry
 • Petro chemistry

 

Earth sciences

 • Ecology
 • Lithology
 • Geophysics, geophysical methods of searches of minerals
 • Geology, prospecting and exploration of oil and gas fields
 • Geoecology

 

Informatics

 • System analysis, management and information processing
 • Automation and control of technological processes and manufactures
 • Mathematical and software of computers, complexes and computer networks
 • Automation systems design
 • Mathematical modeling, numerical methods and complexes of programs

 

Technical systems management

 • Standardization and product quality control
 • Information measuring and control systems

 

Economics

 • National economics and management
 • Finance, monetary policy and credit operations
 • Global economics

 

Social sciences

 • Economic sociology and demography

 

Jurisprudence

 • Labor and eEmployment law, social responsibility
 • Land law, nature and resources law, environmental law, agricultural law
 • Criminal law and criminology

 

Historical science and archeology

 • History of science and technology
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.