مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Franz Liszt Academy of Music Budapest 8266 --- --- --- --- --- --- 5292
University of Szeged 606 601-800 651 --- 708 --- 501-550 770
University of Miskolc 1808 --- --- --- --- --- --- 1851
University of Horticulture and Food Industry --- --- --- --- --- --- --- ---
University of Debrecen 604 601-800 702 --- 661 550 601-650 879
University of Pannonia 1403 --- --- --- --- --- --- 3311
Szent Istvan University 1641 --- --- --- --- --- --- 2995
Semmelweis University 1001 --- --- --- --- --- --- 3170
Godollo University of Agricultural Sciences --- --- --- --- --- --- --- ---
EotvosLorand University 410 601-800 732 --- 488 544 601-650 537
Corvinus University of Budapest 1586 --- --- --- --- --- --- ---
Budapest University of Technology and Economics 523 601-800 738 --- 850 758 --- 562