ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Waterford Institute of Technology 2075 --- --- --- --- --- --- 2940
Institute of Technology Tallaght 9440 --- --- --- --- --- --- 5115
Institute of Technology Sligo 4087 --- --- --- --- --- --- 4266
Institute of Technology Carlow 4004 --- --- --- --- --- --- 2957
Galway Mayo Institute of Technology 3109 --- --- --- --- --- --- 4183
Dundalk Institute of Technology 3447 --- --- --- --- --- --- 4208
Dublin Institute of Technology 1106 601-800 --- --- --- --- 601-650 1170
Cork Institute of Technology 2125 --- --- --- --- --- --- 3174
Athlone Institute of Technology 4558 --- --- --- --- --- --- 3887
National University of Ireland Maynooth 1132 351-400 --- --- 797 1068 551-600 1399
Dublin City University 647 401-500 815 --- 773 801 353 626
National University of Ireland, Galway 2425 251-300 596 301-400 545 479 271 905
University College Cork 383 351-400 435 --- 443 422 233 509
University of Limerick 687 501-600 797 --- 972 838 471-480 659
University College Dublin 262 176 301 301-400 240 278 154 369
Trinity College Dublin 222 --- 342 151-200 175 274 78 250