مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Universita degli studi “ Gabriele d’annuzio’ di Chieti-Pascara” 1026 --- --- --- --- --- --- 2006
Seconda universita degli di Napoli 888 --- --- --- --- --- --- 2395
Scoula superior “sant’anna di studi universitari e perfezionamento 1862 --- --- --- --- --- --- 2264
Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS 3055 --- --- --- --- --- --- 1742
Instituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS 7207 --- --- --- --- --- --- ---
Universita commerciale luigi Bocconi 972 --- --- --- --- --- --- 1148
Free university of Bolzano 1202 --- --- --- --- --- --- 2053
Universitả politecnica delle Marche 813 401-500 673 --- 628 662 --- 1938
Universitảdella Val d’ Aosta 6550 --- --- --- --- --- --- 7526
Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) 4378 --- --- --- --- --- --- 8367
Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria 1536 --- --- --- --- --- --- 3579
Universitả degli studi del Sannio-Benevento 1510 --- --- --- --- --- --- 3780
Universitả degli studi del Molise 1590 --- --- --- --- --- --- 4312
Universitả degli studi di Roma "Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie) 7201 --- --- --- --- --- --- 7685
Universitả degli studi di Foggia 1164 --- --- --- --- 996 --- 3583
Universita degli studi dell’ Insubria --- --- --- --- --- --- --- 3051
Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila) 982 --- 830 --- 689 --- --- 1889
Universitả degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ 1055 --- --- --- --- --- --- 3333
Universitả degli Stadi ‘Magna Graeciả di Catanzaro 1545 --- --- --- --- --- --- 5729
Universitả degli di Cassino --- --- --- --- --- --- --- ---
صفحه1 از4