مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Johannes Kepler University Linz-Bachelor

 

 • Bioinformatics
 • Biological Chemistry

 

Johannes Kepler University Linz-Master

 

English Language Degree Programs

 • Bioinformatics
 • Biological Chemistry
 • Comparative Social Policy and Welfare
 • Computer Science
 • Economics
 • General Management
 • General Management Double Degree ESC Troyes - JKU Linz
 • General Management Double Degree STUST Tainan - JKU Linz
 • Global Business Canada/Taiwan
 • Global Business Russia/Italy
 • Management in Polymer Technologies
 • Molecular Biology
 • Polymer Chemistry
 • Polymer Technologies and Science
 • Statistics

Offered in German but they can be completed in English

 • Biophysics
 • Computer Mathematics
 • Industrial Mathematics
 • Mathematics in Natural Sciences
 • Nanosciences and Technology
 • Technical Physics

 

Johannes Kepler University Linz-PhD

 

English Language Degree Programs

 • Economics

Offered in German but they can be completed in English

 • Humanities and Cultural Studies
 • Natural Sciences
 • Law
 • Social Sciences, Economics and Business
 • Technical Sciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.