مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

 

University of Leiden-Bachelor

 

Humanities

 • German Language and Culture
 • French Language and Culture
 • Film and Literary Studies
 • English Language and Culture
 • Dutch Language and Culture
 • Classics
 • Chinese Studies
 • Art History
 • Ancient Cultures of the Mediterranean World
 • African Languages and Cultures
 • Russian StudieReligious Studies
 • Philosophy
 • Middle Eastern Studies
 • Linguistics
 • Latin America Studies
 • Korean Studies
 • Japanese Studies
 • Italian Language and Culture
 • History

 

Law

 • Criminology
 • Notarial Law
 • Law
 • Tax Law

Archaeology

 • Archaeology

 

Medicine / LUMC

 • Bio-Medical Sciences
 • Medicine

 

Science

 • Computer Science
 • Bio-Pharmaceutical Sciences
 • Biology
 • Astronomy
 • Physics
 • Molecular Science & Technology
 • Mathematics
 • Life Science & Technology

 

Social and Behavioural Sciences

 • Political Science
 • Education and Child Studies
 • Cultural Anthropology and Development Sociology
 • Public Administration
 • Psychology

 

 

University of Leiden-Master

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

V

 • Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving (Criminal Policy and Law Enforcement)
 • Vitality and Ageing

 

J

 

 

 

 

N

 

O

 

 

 

S

 

T

 

University of Leiden-PhD

 • Archaeology
 • Humanities
 • Law
 • Leiden University Medical Center
 • Science
 • Social and Behavioural Sciences
 • Teaching

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.