مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Leiden-Bachelor

 

Humanities

 • German Language and Culture
 • French Language and Culture
 • Film and Literary Studies
 • English Language and Culture
 • Dutch Language and Culture
 • Classics
 • Chinese Studies
 • Art History
 • Ancient Cultures of the Mediterranean World
 • African Languages and Cultures
 • Russian StudieReligious Studies
 • Philosophy
 • Middle Eastern Studies
 • Linguistics
 • Latin America Studies
 • Korean Studies
 • Japanese Studies
 • Italian Language and Culture
 • History

 

Law

 • Criminology
 • Notarial Law
 • Law
 • Tax Law

Archaeology

 • Archaeology

 

Medicine / LUMC

 • Bio-Medical Sciences
 • Medicine

 

Science

 • Computer Science
 • Bio-Pharmaceutical Sciences
 • Biology
 • Astronomy
 • Physics
 • Molecular Science & Technology
 • Mathematics
 • Life Science & Technology

 

Social and Behavioural Sciences

 • Political Science
 • Education and Child Studies
 • Cultural Anthropology and Development Sociology
 • Public Administration
 • Psychology

 

 

University of Leiden-Master

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

V

 • Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving (Criminal Policy and Law Enforcement)
 • Vitality and Ageing

 

J

 

 

 

 

N

 

O

 

 

 

S

 

T

 

University of Leiden-PhD

 • Archaeology
 • Humanities
 • Law
 • Leiden University Medical Center
 • Science
 • Social and Behavioural Sciences
 • Teaching

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.