مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

Leiden University-Master (A)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V

 

Course Name
Credits/ Year
Requirement

African Studies

 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree
 • Knowledge, understanding and skills comparable to those acquired upon graduating from the Bachelor’s programme in African Language and Cultures at Leiden University.
 • Applicants should have completed courses worth at least 30 ECTS in language, literature, culture, history, economics and/or social sciences as related to Africa.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).

African Studies (research)

Research master’s programmes are two-year programmes focusing on research. They are aimed at students who have proven affinity with and aptitude for scholarly research.

The entry requirements are as follows:

 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree in the field of African Languages and Cultures, (African) Linguistics, History, Cultural Anthropology, Literature, Sociology, Political Sciences, Public Administration or other studies related to the Social Sciences.
 • Good grades comparable with an average mark of at least 7.5 (Dutch grading system) for the entire bachelor’s programme, and a grade for the bachelor’s thesis of an 8 or higher.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).

Air and Space Law (Advanced)

n order to be considered for the Air and Space Law advanced master’s programme, students should:
 • have completed their full law degree (offering access to legal practice) with sufficient knowledge of international law. Some prior knowledge of Air and Space Law is certainly an asset, but is not compulsory. In addition, candidates for the blended learning version of the Advanced Master’s programme must have at least five years of professional experience in the field of air and/or space activities, as the programme is specifically designed for experienced professionals;
 • demonstrate a sufficiently high performance in a general law programme, validated by grades on their university degree/transcript and accompanying grade criteria, and two letters of recommendation from current or previous professors and/or employers;
 • have sufficient knowledge of European Law and international organisations. Applicants whose legal studies did not include these subject areas may be admitted provided they take the compulsory supplementary courses offered;
 • show documented evidence of relevant (work) experience, i.e., working for a law firm, internships etc. – this information should be include in your curriculum vitae;
 • demonstrate a keen interest in aviation and space activities and the legal implications thereof, illustrated by, for example, a letter of motivation, past experience related to the subject i.e., professional experience, publications, conference papers;
 • proven English language proficiency, demonstrated by way of a TOEFL test (overall score of 100 Internet-based), or IELTS test (overall score of 7.0), or Cambridge English Proficiency certificate (CPE), evidenced by an appropriate test, occasionally complemented by a telephone interview.
 • in addition to the above-mentioned overall English test scores, minimum band scores of IELTS 6.0 (TOEFL 20) are required for all sub-sections.

 

This requirement does not apply if you have:

 • completed your education in Canada (except Quebec), USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or
 • an International Baccalaureate.

 

NOTE:
Applicants may be offered admission to a one-month presessional English course prior to entry if they have the following English language test scores – this always at the discretion of the programme admission board:

 • An overall English score of IELTS 6.5 (TOEFL 90) – with no band scores lower than IELTS 5.5 (TOEFL 17)
 • A sufficient overall English score, but one or more band score of IELTS 5.5 (TOEFL 17)
Algebra, Geometry and Number Theory

In order to be considered for the Mathematics and Education master’s programme, you should possess a BSc degree in Mathematics or a BSc major in Mathematics, obtained at a Dutch university. Students holding such a degree will directly be admitted to the programme.

For all other candidates, including those with a higher professional education (HBO) degree in a related field of science, an Admission Committee will judge the equivalence of their previous training to this Bachelor of Science degree. The choice in optional courses in the Master of Science programme may be limited by the need to adapt the programme to the actual knowledge of the candidate.
The admission process may include an interview by the Admissions Committee. For more information, please contact the study advisor.

You also need to provide:
• Proof of proficiency in Dutch
• Proof of sufficient proficiency in English: IELTS test level of at least 6.0 or TOEFL score of at least 550/213.
This requirement does not apply if you have completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or have an International Baccalaureate.

Ancient History
 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree
 • Knowledge, understanding and skills comparable to those acquired upon graduating from the Bachelor’s programme in History from Leiden University, specifically:
 • Ability to conduct independent empirical research.
 • Ability to read academic literature and reflect critically on it.
 • Knowledge of general history and the ability to present findings (based on a critical reading of the literature or based on empirical research) in a systematic and analytical manner.
 • Ability to write a thesis with proper references to the literature.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).

 

Additional information

 • Applicants may be asked to submit a writing sample, proving these qualities in the field of knowledge, understanding and skills.
 • Applicants with a Bachelor’s degree in History of a university of applied science (HBO) will be admitted after completing the pre-master’s programme.
Ancient History (research)

Research master’s programmes are two-year programmes focusing on research. They are aimed at students who have proven affinity with and aptitude for scholarly research.

The entry requirements are as follows:

 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree, in History or a comparable degree with a relevant specialisation
 • Good grades comparable with an average mark of at least 7.5 (Dutch grading system) for the entire bachelor’s programme, and a grade for the bachelor’s thesis of an 8 or higher..
 • Appropriate qualities regarding knowledge, understanding and skills;
 • The ability to conduct independent empirical research.
 • The ability to read academic literature and reflect critically on it.
 • Knowledge of general history and be able to present the findings (based on a critical reading of the literature or based on empirical research) in a systematic and analytical manner.
 • The ability to write a thesis with proper references to the literature.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE).
 • Sufficient knowledge of languages (other than English) relevant for study and research within the chosen specialisation.
Animal Sciences and Health
 • A BSc degree in Biology from Leiden University. Students holding such degree will be admitted to the programme.
 • For all other candidates, such as:
  • BSc graduates from other universities
  • graduates with a Bachelor of Science in other natural sciences, life sciences, mathematics or biomedical sciences,
  • applicants with a higher professional education (hbo) degree in a related field of science, or with a diploma in Higher Laboratory Education (hlo)

The Board of Admissions judges each application individually based on content of the BSc curriculum and on the grades obtained previously. As a guideline, hbo students should have obtained their BSc degree with an average final grade of at least 7.5.

The Board of Admissions will assess the equivalence of the previous training to the Dutch Bachelor of Science in Biology, which may result in additional coursework.

The range of optional courses in the MSc programme may be limited by the requirement to adapt the programme to the current knowledge of the candidate. For more information, please contact the study advisor.

 • Copy of English proficiency certificate evidenced by appropriate language test.
  - IELTS: minimum 6.5 (minimum score on each subtest: 6.0)
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C
  This requirement does not apply if you have:
  • completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or
  • an International Baccalaureate, or
  • a Dutch bachelor’s diploma
Applied Cognitive Psychology

Prospective students should:

 • possess a bachelor’s degree from a university programme or an equivalent degree and possess the skills, understanding and knowledge that are required for earning the bachelor’s degree; more specific within this bachelor programme the knowledge on university level of the following topics:
  • introduction to psychology
  • social and organisational psychology
  • personality psychology
  • cognitive psychology
  • neuropsychology and/or psychophysiology and/or biopsychology
  • clinical and abnormal psychology
  • developmental and educational psychology
  • theory or training in interpersonal skills, such as interview, counselling, discussion techniques..
  • theory or training in psycho diagnostics
  • advanced courses (at least 30 ec) on a third year Bachelor level on topics pertaining to the preferred master specialisation within the MSc Psychology.
   and
 • Have sufficient knowledge of Methodology and Statistics (at least 20 EC): introductory and more advanced courses in methods and statistics of psychological research (including psychometrics, multivariate data analysis) and the use of SPSS.
 • Have earned the degree of bachelor at a university not being a university of professional education, or demonstrate the ability to meet the requirements for such a degree;
 • Have proof of thorough proficiency in English: English language test IELTS overall 7.0 and band scores 6.5/ TOEFL IBT 100, band scores 22 (reading), 22 (listening), 22 (speaking) and 25 (writing)/Cambridge CPE-C evidenced by an appropriate test
  This requirement does not apply if you have:
  • completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or
  • an International Baccalaureate, or
  • a Dutch VWO diploma
Applied Neuroscience in Human Development

The master’s degree programme Education and Child Studies is an academic, not a vocational programme. It offers research-based knowledge about education and child development.

Applicants need to meet the following entry requirements:

 • possess the skills, understanding and knowledge that are required for earning the bachelor’s degree in Education and Child Studies (Leiden University). This includes both substantive knowledge about education and child development and training in academic research methods and statistics;
 • have earned the bachelor’s degree at a university not being a university of professional education, or demonstrate to meet the requirements for such a degree.

 

Language requirements

Students should be sufficiently proficient in the language of instruction. Required for master’s specialisations in English is

 • a TOEFL score of at least
  • 600 (paper based)
  • 250 (computer based)
  • 100 (internet based) or
 • an IELTS test of at least level 7
 • writing proficiency in English at the pre-university education level.

The tests and/or certificates that are accepted by Leiden University as proof of the required level of English proficiency are part of the International Code of Conduct and therefore legally binding; no exceptions can be made.

This requirement does not apply for students who have completed their education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or students who are in possession of an international baccalaureate.

Arabic Studies
 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree, or demonstrate to meet the requirements for such a degree, including the General Academic Skills.
 • A bachelor’s degree in the field of Arabic, Islamic studies, Middle Eastern Studies.
 • A good working knowledge of Modern Standard Arabic (Common European Framework of Reference for Languages: listening B1; reading B2; spoken interaction B1; spoken production B1; writing B1).
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)) evidenced by an appropriate test.
  This language requirement does not apply if you have:
  • completed your education in Canada (except Quebec), USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or
  • an International Baccalaureate, or
  • a Dutch VWO-diploma.
Archaeobotany and Archaeozoolog

In order to be considered for this programme, you should:

 • have a BA degree (or equivalent) in Archaeology or relevant discipline. Additional specific requirements may apply per specialisation area.
 • for international students: have a proof of English Proficiency IELTS 6.5 or TOEFL 575/232/90 evidenced by an appropriate test.

The English proficiency requirement does not apply if you have:

 • completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or
 • an International Baccalaureate.

Students with a higher professional education (HBO) diploma in Archaeology from Saxion Next in Deventer who followed the pre-master’s programme can be admitted to the master’s programme at Leiden’s Faculty of Archaeology.

Archaeological Heritage in a Globalising World (research)

 • A BA in Archaeology with an average final mark of 7.5 over the last two years
 • An 8 or higher for the bachelor’s thesis
 • Proof of English Proficiency IELTS 6.5 or TOEFL 575/232/90 evidenced by an appropriate test.
  This last requirement does not apply if you have:
  • completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or
  • an International Baccalaureate, or
  • a Dutch bachelor’s diploma
Archaeology of the Near East

Entry requirements for this programme:

 • BA degree (or equivalent) in Archaeology or relevant discipline. Additional specific requirements may apply per specialisation area.
 • Students with an average overall grade of 6,0 or lower (Dutch grading system) will not be accepted. In some cases a pre-master will be recommended.
 • Students with an average overall grade between 6,0 and 6,5 and/or unconvincing letter of motivation (in terms of content or linguistics), and/or students with a study delay of more than one year may be invited for an interview, after which the Admission Committee will decide upon admission.
 • Students with an average overall grade of 6,5 or higher will be admitted unconditionally.
  (Please note: the average overall grade consists of all BA2 and BA3 grades.)

Students with a higher professional education (HBO) diploma in Archaeology from Saxion Next in Deventer who followed the pre-master’s programme can be admitted to the master’s programme at Leiden’s Faculty of Archaeology.

There needs to be a good match between the two chosen specialisations, the specialisations have to be approved by the Admissions Committee.

 

Language requirements

There is an additional language requirement (not applicable for Dutch students, students from Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, and students with an International Baccalaureate);

 • IELTS 7,0 (average score), with a minimum of 6,0 for all four separate skills.
 • TOEFL: 600 paper-based/250 computer-based/100 internet-based.
  evidenced by an appropriate test.

Students with an IELTS score of 6,5 or TOEFL 570 paper-based/230 computer-based/90 internet-based may be admitted on the condition of a successfully completed pre-sessional English language course at the Leiden University Language Centre. In order to be admitted to the pre-sessional course, the application needs to be submitted before 1 April.

Duration 1 year

Archaeology of the Roman Provinces, Middle Ages and Modern Period

Entry requirements for this programme:

 • BA degree (or equivalent) in Archaeology or relevant discipline. Additional specific requirements may apply per specialisation area.
 • Students with an average overall grade of 6,0 or lower (Dutch grading system) will not be accepted. In some cases a pre-master will be recommended.
 • Students with an average overall grade between 6,0 and 6,5 and/or unconvincing letter of motivation (in terms of content or linguistics), and/or students with a study delay of more than one year may be invited for an interview, after which the Admission Committee will decide upon admission.
 • Students with an average overall grade of 6,5 or higher will be admitted unconditionally.
  (Please note: the average overall grade consists of all BA2 and BA3 grades.)

Students with a higher professional education (HBO) diploma in Archaeology from Saxion Next in Deventer who followed the pre-master’s programme can be admitted to the master’s programme at Leiden’s Faculty of Archaeology.

There needs to be a good match between the two chosen specialisations, the specialisations have to be approved by the Admissions Committee.

 

Language requirements

There is an additional language requirement (not applicable for Dutch students, students from Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, and students with an International Baccalaureate);

 • IELTS 7,0 (average score), with a minimum of 6,0 for all four separate skills.
 • TOEFL: 600 paper-based/250 computer-based/100 internet-based.
  evidenced by an appropriate test.

Students with an IELTS score of 6,5 or TOEFL 570 paper-based/230 computer-based/90 internet-based may be admitted on the condition of a successfully completed pre-sessional English language course at the Leiden University Language Centre. In order to be admitted to the pre-sessional course, the application needs to be submitted before 1 April.

Duration 1 year

Archival Studies
 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree
 • Knowledge, understanding and skills comparable to those acquired upon graduating from the Bachelor’s programme in History from Leiden University, specifically:
 • Ability to conduct independent empirical research.
 • Ability to read academic literature and reflect critically on it.
 • Knowledge of general history and the ability to present findings (based on a critical reading of the literature or based on empirical research) in a systematic and analytical manner.
 • Ability to write a thesis with proper references to the literature.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).

Art and Architecture before 1800

 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree.
 • Knowledge, understanding and skills comparable to those acquired upon graduating from the bachelor’s programme in Art History at Leiden University
 • Applicants should have completed courses worth at least 40 ECTS in Art History
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).
Art of the Contemporary World and World Art Studies
 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree.
 • Knowledge, understanding and skills comparable to those acquired upon graduating from the bachelor’s programme in Art History at Leiden University
 • Applicants should have completed courses worth at least 40 ECTS in Art History
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).
Arts and Culture (research)
 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree, in Art History or a related discipline, such as Visual Studies, Cultural Studies, Media Studies, Archaeology, Fine Art or Architectural Studies with a sufficient focus on art and architectural historical education.
 • Good grades comparable with an average mark of at least 7.5 (Dutch grading system) for the entire bachelor’s programme, and a grade for the bachelor’s thesis of an 8 or higher.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE); for the ‘writing’ and ‘reading’ components a minimum score of IELTS 7.0 or TOEFL 25 is required).
Assyriology
 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree with a particular focus on Assyriology or the Ancient Near East
 • Detailed knowledge of at least one of the following:
  • the grammar of the most important phases of the Akkadian language, of the relevant scripts and of the historical development of the language and scripts;
  • the cultural history of the region involved, including its literature, its religion, its social structure and its material culture.
 • A good command of English as demonstrated by IELTS 7.0, TOEFL100 (internet-based), or CPE (A, B or C) evidenced by an appropriate test.

Assyriology (research)

 • A bachelor’s degree from a university, equivalent to the level of a Dutch academic bachelor’s degree,
 • Good grades comparable with an average mark of at least 7.5 (Dutch grading system) for the entire bachelor’s programme, and a grade for the bachelor’s thesis of an 8 or higher.
 • Detailed knowledge of at least one of the following:
  • The grammar of the most important phases of the local language or languages, of the relevant scripts and of the historical development of those languages and scripts.
  • The archaeology, the material culture and art history of the region involved.
  • The cultural history of the region involved, including its literature, its religion, and its social structure.
 • Sufficient command of English (IELTS 7.0, TOEFL 100 (internet-based) or Cambridge English: Proficiency (CPE)).

Astronomy and Cosmology

Either:

 • A BSc degree in Physics that includes modules in Astronomy.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

Or:

 • An equivalent degree to the BSc degree (*), to be decided by the Board of Admissions.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C
(*) Candidates holding a BSc degree in other sciences, such as Mathematics, Chemistry, Computer Science or Aerospace Engineering, may be considered.
Astronomy and Education

Either:

 • A BSc degree in Physics that includes modules in Astronomy.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C
 • A good command of Dutch, both written and verbal, to be assessed by language advisers at ICLON (the Leiden University Graduate School of Teaching).

Or:

 • An equivalent degree to the BSc degree (*), to be decided by the Board of Admissions.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C
 • A good command of Dutch, both written and verbal, to be assessed by language advisers at ICLON (the Leiden University Graduate School of Teaching).
(*) Candidates holding a BSc degree in other sciences, such as Mathematics, Chemistry, Computer Science or Aerospace Engineering, may be considered
Astronomy and Instrumentation

Either:

 • A BSc degree in Physics that includes modules in Astronomy.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

Or:

 • An equivalent degree to the BSc degree (*), to be decided by the Board of Admissions.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

(*) Candidates holding a BSc degree in other sciences, such as Mathematics, Chemistry, Computer Science or Aerospace Engineering, may be considered.
The previous training of all applicants will be assessed by the Board of Admissions. In case of notable deficiencies in the student’s record, the Board of Admissions may propose an adapted programme either as precondition for admission, or as part of the student’s programme. The admission process may also include an interview with the Board of Admissions.

(**) This requirement does not apply if you have completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or when you hold an International Baccalaureate, or for Dutch students, if you have completed VWO level English.

Astronomy and Science-Based Business

Either:

 • A BSc degree in Physics that includes modules in Astronomy.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

Or:

 • An equivalent degree to the BSc degree (*), to be decided by the Board of Admissions.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

(*) Candidates holding a BSc degree in other sciences, such as Mathematics, Chemistry, Computer Science or Aerospace Engineering, may be considered.
The previous training of all applicants will be assessed by the Board of Admissions. In case of notable deficiencies in the student’s record, the Board of Admissions may propose a premaster’s programme as precondition for admission.
The admission process may also include an interview with the Board of Admissions.

(**) This requirement does not apply if you have completed your education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia, or when you hold an International Baccalaureate, or for Dutch students, if you have completed VWO level English.

Astronomy and Science Communication and Society

Either:

 • A BSc degree in Physics that includes modules in Astronomy.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

Or:

 • An equivalent degree to the BSc degree (*), to be decided by the Board of Admissions.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

(*) Candidates holding a BSc degree in other sciences, such as Mathematics, Chemistry, Computer Science or Aerospace Engineering, may be considered.
The previous training of all applicants will be assessed by the Board of Admissions. In case of notable deficiencies in the student’s record, the Board of Admissions may propose an adapted programme either as precondition for admission, or as part of the student’s programme. The admission process may also include an interview with the Board of Admissions.

Astronomy Research

Either:

 • A BSc degree in Physics that includes modules in Astronomy.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

Or:

 • An equivalent degree to the BSc degree (*), to be decided by the Board of Admissions.
 • Proof of sufficient proficiency (**) in English, evidenced by appropriate language test:
  - IELTS: minimum 6.5
  - TOEFL: internet based 90
  - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE), minimum grade C

(*) Candidates holding a BSc degree in other sciences, such as Mathematics, Chemistry, Computer Science or Aerospace Engineering, may be considered.
The previous training of all applicants will be assessed by the Board of Admissions. In case of notable deficiencies in the student’s record, the Board of Admissions may propose a premaster’s programme as precondition for admission.
The admission process may also include an interview with the Board of Admissions.

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.