مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

Bachelor's Programme Chemistry

Faculty Faculty of Chemistry and Pharmacy
Duration / ECTS-Credits 6 semesters / 180 ECTS-Credits
Academic Degree
Bachelor of Science (BSc)
Qualification Level
Bachelor (First Cycle)
ISCED-F 0531 Chemistry
Mode of Study
Full-Time
Study Code
C 033 662
Curriculum Information on the Curriculum (2008W)*
Admission Requirements
Secondary school completion certificate or equivalent
PODCAST http://streaming.uibk.ac.at/medien/c102/c1021067/Podcasts/Studienpodcasts
/Chemie.mp3
Application
 

 

* Information on the Curriculum (2008W)

The complete version of the curriculum reflects the currently valid version of the curriculum. It is for informational purposes only and is not legally binding. The legally binding version of the curriculum, including any amendments, may be found in the University of Innsbruck Bulletins.

In order to determine which version of the curriculum is applicable in your case, see the Catalogue of Studies, available at: http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_meinestudien.studienblatt
Section: Current Curriculum version.

University of Innsbruck Bulletins » (Click to open all University of Innsbruck Bulletins)

Information about examination regulations, assessment and grading

Examination regulations

The examination regulation is an integral part of the curriculum, detailed information can be found under the paragraph examination regulations.

Description of the applied grading system (including the ECTS Grading Table) »

The ECTS Grading Table is a statistical representation of the distribution of all successfully completed examinations in a given programme of study or subject (based on all registered students for the programme or subject). The ECTS Grading Table is updated in regular intervals.

Austrian grading
scheme
Definition %-age    
1 EXCELLENT:
Outstanding performance
21,9 = 100%

2

GOOD:
Generally good, but with some errors
27,9
3 SATISFACTORY:
Generally sound work with a number of substantial errors
27,7
4 SUFFICIENT:
Performance meets the minimum cirteria
22,4
successfully
completed
Positive performance, where a strict differentiation is not adequate 0,1
5 INSUFFICIENT:
Substantial improvement necessary; requirement of further work
     
not completed Negative performance, where a strict differentiation is not adequate      

Source: Academic year 2015/2016


Overall classification of the qualification

Not applicable
Explanation: An overall classification (mit Auszeichnung bestanden/pass with distinction, bestanden/pass, nicht bestanden/fail) – is awarded, in accordance with § 73 Para 3 UA, only for examinations that conclude a programme of study and consist of more than one subject (an examination of this type is not specified in the curriculum of this programme of study).

Studies Induction and Orientation Stage (STEOP)

Studies Induction and Orientation Stage (STEOP) starting winter term 2016 »

will be updated shorty!

Studies Induction and Orientation Stage (STEOP) until december 2015 »

(1) The Studies Induction and Orientation Stage (STEOP), with a duration of one semester (30 ECTS-Credits), provides an overview of the study programme and its structure in order to give students an objective basis to assess their decision to pursue their chosen subjects.

(2) During the Studies Induction and Orientation Stage, the following course examinations, which may be repeated twice, must be completed satisfactorily:

  1. Experimental Lecture General Chemistry (PM 3a, VO 5, 6 ECTS-Credits)
  2. Analytical Chemistry I (PM 5a, VO 3, 4,5 ECTS-Credits)
  3. Chemical Calculations (PM 4b, VO 2, 3 ECTS-Credits)

(3) A positive result (passing grade) on the examinations specified in Paragraph 2 permits students to attend all courses and take all examinations following the Introduction and Orientation Phase for Students (STEOP) and to write a bachelor's thesis as described in the curriculum. The registration requirements specified by the curriculum must be met.

General Information

Recommended Course Sequence

The exemplary course sequence given below is recommended for full-time students beginning their study programme in the winter semester. The table shows one possible course sequence for the bachelor's programme and is not compulsory. Delays resulting from repeated examinations are not taken into account.

The standard duration of the study programme is 6 semesters or 180 ECTS-Credits, whereby according to the Universities Act of 2002, a workload of 1,500 (real) hours per academic year must be fulfilled, corresponding to 60 ECTS-Credits (one ECTS-Credit is equivalent to a workload of 25 hours).

First Semester »

5.0 ECTS-Credits: Physics
5.0 ECTS-Credits: Mathematics A
7.5 ECTS-Credits: General Chemistry A
4.5 ECTS-Credits: General Chemistry B
6.0 ECTS-Credits: Analytical Chemistry A

Second Semester »

3.0 ECTS-Credits: General Chemistry B
1.5 ECTS-Credits: Analytical Chemistry A
5.0 ECTS-Credits: Mathematics B
5.0 ECTS-Credits: Inorganic Chemistry A
5.0 ECTS-Credits: Organic Chemistry A
7.5 ECTS-Credits: Inorganic Chemistry B
2.5 ECTS-Credits: Analytical Chemistry B
2.5 ECTS-Credits: Physical Chemistry A

Third Semester »

5.0 ECTS-Credits: Analytical Chemistry C
5.0 ECTS-Credits: Analytical Chemistry D
5.0 ECTS-Credits: Organic Chemistry B
5.0 ECTS-Credits: Physical Chemistry B
5.0 ECTS-Credits: Biochemistry A
5.0 ECTS-Credits: Inorganic Chemistry C
2.5 ECTS-Credits: Theoretical Chemistry A

Fourth Semester »

5.0 ECTS-Credits: Biochemistry B
5.0 ECTS-Credits: Physical Chemistry C
5.0 ECTS-Credits: Physical Chemistry D
2.5 ECTS-Credits: Theoretical Chemistry B
10.0 ECTS-Credits: Organic Chemistry C

Fifth Semester »

5.0 ECTS-Credits: Inorganic Chemistry D
5.0 ECTS-Credits: Biochemistry C
2.5 ECTS-Credits: Macromolecular Chemistry
7.5 ECTS-Credits: Organic Chemistry D
5.0 ECTS-Credits: Physical Chemistry E
5.0 ECTS-Credits: Theoretical Chemistry C

Sixth Semester »

5.0 ECTS-Credits: Physical Chemistry F
7.5 ECTS-Credits: Organic Chemistry E
2.5 ECTS-Credits: Interdisciplinary Skills
15.0 ECTS-Credits: Bachelor’s Thesis

Qualification Profile and Skills

  • The Bachelor's Programme Chemistry is grouped among the natural sciences.
  • The goal of the Bachelor's Programme Chemistry is to provide vocational training for chemists. The programme conveys basic subject-specific expertise, skills and methods of scientific writing and research, independent thinking and professional responsibility.
  • The Bachelor's Programme Chemistry is the basis for the Master's Programme Chemistry or related master's programmes.
  • The Bachelor's Programme Chemistry is designed to comply with international standards by closely linking theoretical knowledge and practical subject-specific skills. In addition to subject-specific expertise in the sub-disciplines of chemistry, the bachelor's programme also includes interdisciplinary key competencies (soft skills) in team worki, oral and written communication, interdisciplinary problem-solving, time and project management and a sense of responsibility in regard to the benefits and risks of scientific research and applications.

Expected Learning Outcomes

Graduates are able to address, evaluate and implement scientific developments in the fields of chemistry and to apply them in interdisciplinary contexts. They possess theoretical and methodological problem-solving skills as well as multidisciplinary skills/key skills, such as the ability to work in a team and oral and written communication skills.

Future Prospects: Occupational Profiles and Career Opportunities

The Bachelor's Programme Chemistry prepares students for activities in research, technology, industry, environment and chemistry-related areas of public authorities.

Postgraduate and further Studies at the University of Innsbruck

Information about the Programme (in German only)

Equivalence Lists (in German only)

Forms (in German only)

Recognitions (in German only)

Contact and Information

Examination Office
Standort Innrain 52d Piktogramm barrierefreier Zugang

Associate Dean of Studies
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Benno Bildstein

Information for students with disabilities

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.