مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

 

New University Lisbon-Bachelor

 

Undergraduate Programmes (3 years - 180 ECTS)

 • Applied Chemistry
 • Biochemistry
 • Cell and Molecular Biology
 • Conservation - Restoration
 • Geological Engineering
 • Mathematics

Integrated Master (5 years - 300 ECTS)

 • Biomedical Engineering
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Electrical and Computer Engineering
 • Environmental Engineering
 • Industrial Engineering and Management
 • Materials Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Micro and Nanotechnologies Engineering
 • Physics Engineering

 

New University Lisbon-Master

 

 • Biochemistry
 • Biochemistry for Health
 • Bioenergy
 • Biomedical Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Bioorganic Chemistry
 • Biotechnology
 • Chemical and Biochemical Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Civil Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Civil Engineering (Structures and Geotechnics)
 • Civil Engineering (Building Rehabilitation)
 • Computational Logic (European Master)
 • Conservation and Restoration
 • Paleontology
 • Physics Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Production Technologies and Agro-Industrial Transformation
 • Renewable Energy Engineering
 • Statistics for Helth
 • Sustainable Urbanism and Spatial Planning
 • Systems Dynamics (European Master)
 • Water Management and Engineering
 • Education
 • Electrical and Computer Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Environmental Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Food Technology and Safety
 • Gastronomical Sciences
 • Geological Engineering
 • Glass Art and Science
 • Industrial Engineering and Management (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Informatics Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Management and Environmental Policies
 • Materials Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Mathematics and Applications
 • Mathematics Education
 • Mathematics for Teachers
 • Mechanical Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Medical Microbiology
 • Membrane Engineering (EM3E) (Erasmus Mundus)
 • Micro and Nanotechnologies Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Molecular Genetics and Biomedicine

 

New University Lisbon-PhD

 

 • Agroindustrial Technologies
 • Applied and Engineering Physics
 • Biochemistry
 • Bioenergy
 • Bioengineering (MIT)
 • Biology
 • Biomedical Engineering
 • Biomedical Engineering: NOVA Instrumentation for Health
 • Biotechnology
 • Materials and Advanced Processing
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Membrane Engineering (EUDIME) (Erasmus Mundus)
 • Molecular Biosciences
 • Nanotechnologies and Nanosciences
 • Nuclear Magnetic Resonance Applied to Chemistry, Materials and Biosciences
 • Physics
 • Physics Engineering
 • Radiation Biology and Biophysics (RABBIT)
 • Refining, Petrochemical and Chemical Engineering
 • Science and Materials Engineering
 • Statistics and Risk Management
 • Catalysis and Sustainability
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Chemistry
 • Civil Engineering
 • Climate Change and Sustainable Development Policies
 • Computer Science
 • Conservation and Restoration of Cultural Heritage
 • Digital Media
 • Eco-efficient Construction and Rehabilitation
 • Educational Sciences
 • Electrical and Computer Engineering
 • Environment and Sustainability
 • E-Planning
 • Geological Engineering
 • Geology
 • History, Philosophy and Heritage of Science and Technology
 • Industrial Engineering
 • International Neuroscience Doctoral Programme
 • Technology Assessment
 • Tropical Knowledge and Management
 • Sustainable Chemistry
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.