مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

New University Lisbon-Bachelor

 

Undergraduate Programmes (3 years - 180 ECTS)

 • Applied Chemistry
 • Biochemistry
 • Cell and Molecular Biology
 • Conservation - Restoration
 • Geological Engineering
 • Mathematics

Integrated Master (5 years - 300 ECTS)

 • Biomedical Engineering
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Science
 • Electrical and Computer Engineering
 • Environmental Engineering
 • Industrial Engineering and Management
 • Materials Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Micro and Nanotechnologies Engineering
 • Physics Engineering

 

New University Lisbon-Master

 

 • Biochemistry
 • Biochemistry for Health
 • Bioenergy
 • Biomedical Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Bioorganic Chemistry
 • Biotechnology
 • Chemical and Biochemical Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Civil Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Civil Engineering (Structures and Geotechnics)
 • Civil Engineering (Building Rehabilitation)
 • Computational Logic (European Master)
 • Conservation and Restoration
 • Paleontology
 • Physics Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Production Technologies and Agro-Industrial Transformation
 • Renewable Energy Engineering
 • Statistics for Helth
 • Sustainable Urbanism and Spatial Planning
 • Systems Dynamics (European Master)
 • Water Management and Engineering
 • Education
 • Electrical and Computer Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Environmental Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Food Technology and Safety
 • Gastronomical Sciences
 • Geological Engineering
 • Glass Art and Science
 • Industrial Engineering and Management (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Informatics Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Management and Environmental Policies
 • Materials Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Mathematics and Applications
 • Mathematics Education
 • Mathematics for Teachers
 • Mechanical Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Medical Microbiology
 • Membrane Engineering (EM3E) (Erasmus Mundus)
 • Micro and Nanotechnologies Engineering (Integrated Master - Application to the 4th year)
 • Molecular Genetics and Biomedicine

 

New University Lisbon-PhD

 

 • Agroindustrial Technologies
 • Applied and Engineering Physics
 • Biochemistry
 • Bioenergy
 • Bioengineering (MIT)
 • Biology
 • Biomedical Engineering
 • Biomedical Engineering: NOVA Instrumentation for Health
 • Biotechnology
 • Materials and Advanced Processing
 • Mathematics
 • Mechanical Engineering
 • Membrane Engineering (EUDIME) (Erasmus Mundus)
 • Molecular Biosciences
 • Nanotechnologies and Nanosciences
 • Nuclear Magnetic Resonance Applied to Chemistry, Materials and Biosciences
 • Physics
 • Physics Engineering
 • Radiation Biology and Biophysics (RABBIT)
 • Refining, Petrochemical and Chemical Engineering
 • Science and Materials Engineering
 • Statistics and Risk Management
 • Catalysis and Sustainability
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Chemistry
 • Civil Engineering
 • Climate Change and Sustainable Development Policies
 • Computer Science
 • Conservation and Restoration of Cultural Heritage
 • Digital Media
 • Eco-efficient Construction and Rehabilitation
 • Educational Sciences
 • Electrical and Computer Engineering
 • Environment and Sustainability
 • E-Planning
 • Geological Engineering
 • Geology
 • History, Philosophy and Heritage of Science and Technology
 • Industrial Engineering
 • International Neuroscience Doctoral Programme
 • Technology Assessment
 • Tropical Knowledge and Management
 • Sustainable Chemistry
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.