مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Westerdals School of Communication, Oslo --- --- --- --- --- --- --- ---
Penmanship Academy in Hordaland, Bergen --- --- --- --- --- --- --- ---
Scandinavian School of Management, Stavanger --- --- --- --- --- --- --- ---
Rudolf Steiner University College, Oslo --- --- --- --- --- --- --- ---
Norwegian children’s Institute, Oslo --- --- --- --- --- --- --- ---
Hogskulen for agriculture and rural development, KLepp --- --- --- --- --- --- --- ---
Archive Academy, Oslo --- --- --- --- --- --- --- ---
NLA University College, Bergen --- --- --- --- --- --- --- ---
Norwegian School of Information Technology (NITH), Oslo --- --- --- --- --- --- --- 5639
Queen Maud University College, Trondheim --- --- --- --- --- --- --- 7808
Diakonhjemmet University College, Oslo 7063 --- --- --- --- --- --- 6434
Campus Kristiania School, Oslo --- --- --- --- --- --- --- ---
Sami College(Sami allskuvla) --- --- --- --- --- --- --- ---
Aalesund University College 3888 --- --- --- --- --- --- 5346
Østfold University College 1801 --- --- --- --- --- --- 1230
Volda University College 5262 --- --- --- --- --- --- 4133
Sor-Trondelag University College 4479 --- --- --- --- --- --- ---
Hogskolen Stord/Haugesund 3799 --- --- --- --- --- --- 5491
Sogn og Fjordane University College 8612 --- --- --- --- --- --- 5707
Nord-Trøndelag University College --- --- --- --- --- --- --- ---
صفحه1 از3