مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Palacký University Olomouc-Bachelor

 

Arts

 • Humanities and Social Studies
 • Jewish and Israel Studies
 • English Philology
 • Chinese Studies
 • Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context

Education

 • Pedagogical qualification and common- ground subjects ( Pedagogical propaedeutic module)
 • Special Education - Dramatherapy
 • Special Needs Education - After-school Education
 • Special Education - Afterschool Supervisor
 • Secondary School Teacher Training in Special Needs Education
 • Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher Training
 • Special Needs Education - Intervention
 • Special Needs Education - Andragogy
 • Pedagogical qualification and common- ground subjects ( Pedagogical propaedeutic module)
 • Mathematics focused on education
 • Music Culture with Emphasis on Educational Aspects
 • Health education with focus on education
 • English Language in Education

 

Palacký University Olomouc-Master

 

Arts

 • Euroculture
 • Jewish Studies
 • Political Science and European Studies
 • European Studies and International Relations
 • English Philology

 

Medicine and Dentistry

 • General Medicine
 • Dentistry

 

Law

 • International and European Law

 

Science

 • Applied Mathematics
 • Biochemistry
 • Biotechnology and Genetic Engineering
 • Material Chemistry
 • Plant Biology
 • Ecology
 • Foresight for Environment and Development
 • Nanotechnology
 • International Development Studies

Education

 • Pre-primary Education
 • Pedagogical qualification and common-ground subjects ( Teacher qualification module)
 • Lower Secondary School Teacher Training in English Language
 • Teaching mathematics at lower secondary schools
 • Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
 • Teaching natural history and environmental education for the 2nd primary schools
 • Pedagogical qualification and common-ground subjects ( Teacher qualification module)
 • Teaching the visual arts at secondary school and primary art school
 • Teacher Training in Music Education for Secondary School and 2nd Grade of Primary School (Year 6 to 9)
 • Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational Education
 • Leisure Time Activities Counselling and Management
 • Pedagogical qualification and common-ground subjects ( Teacher qualification module)
 • Speech and Language Therapy
 • Special Needs Education - Drama Therapy
 • Special Needs Education - Counselling
 • Primary School Teacher Training in Special Needs Education
 • Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Education
 • Special Needs Counselling

 

Palacký University Olomouc-PhD

 

Arts

 • Philosophy
 • Cultural Anthropology
 • Political Science
 • Sociology
 • History
 • Andragogy
 • Clinical Psychology
 • Pedagogical Psychology

 

Physical Culture

 • Kinanthropology

 

Education

 • Education
 • Special Education
 • Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production)
 • Music Theory and Education

 

Law

 • European and International Law

Medicine and Dentistry

 • Pediatrics

 

Science

 • Algebra and Geometry
 • Mathematical Analysis
 • Applied Mathematics
 • Geological Scinces
 • Geoinformatics and Cartography
 • Inorganic Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Analytical Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Biochemistry
 • Experimental Biology
 • Zoology
 • Botany
 • Molecular nad Cell Biology
 • Ecology
 • General Physics and Mathematical Physics
 • Optics and Optoelectronics
 • Applied Physics
 • Biophysics
 • Computer Science
 • International Development Studies
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.