مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

 

Pantheon-Sorbonne University-Master

 

Economics, Management, Mathematics, Computer Science

 • Economics (PSME)
 • Information and Knowledge Systems Engineering and Management (IKSEM)
 • Sustainable Development, Environmental Management and GIS (DDMEG)
 • Erasmus Mundus Master in Sustainable Territorial Development (EMM STeDe)
 • Erasmus Mundus Master in Models and Methods of Quantitative Economics (QEM - EM)
 • First year of Graduate Studies in Mathematical Models in Economics and Finance (MMEF)
 • International Master in Mathematics Applied to Economics & Finance (IMMAEF)
 • Mathematics for Economics and Finance (MAEF)
 • Modellling and Mathematical Methods in Economics and Finance (MMMEF)
 • Engineering of Risk : Finance and Insurance (IRFA)
 • Statistical, Economic and Financial Modelling (MoSEF)
 • International Business Management (GEAI)
 • Organisation, Strategy and Information Consulting (COSI)
 • Management Control (CGPP)
 • International MBA
 • Analysis and Policy in Economics (APE)
 • Development Economics
 • Economics and Psychology

Law and Political Science

 • aw and Political Science Europaeum Vaclav Havel Masters Programme (EMAP) in European Society and Politics (in partnership with Prague and Leiden)
 • Paris Summer Institute (in partnership with Cornell Law School)
 • JD / Master in American Law and French Law (in partnership with Columbia and Cornell)
 • JD / Master in Global Business Law and Governance (in partnership with Columbia)
 • LLB in English Law and French Law (in partnership with King's College London)
 • Master in English and American Business Law
 • International Jurist
 • Tax Law
 • DULA in Common Law
 • Public Policies

 

History, Art History, Tourism, Geography

 • Erasmus Mundus Master in Industrial Techniques, Territories and Heritage (TPTI)
 • Europaeum Masters Programme in European History & Civilization (in partnership with Leiden and Oxford)
 • Art History (in partnership with Columbia)
 • Certificate in African Studies (in partnership with Columbia)
 • DESUP (Post-Graduate Diploma) in International Tourism
 • Diploma "Tourism Destination Management: Learning from France" - French University of Tourism Summer School
 • Master DYNARISK

 

Pantheon-Sorbonne University-PhD

 

 • Erasmus Mundus Doctorate in Economics (EDE - EM)
 
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.