مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Universite de Grenoble II – Pierre-Mendes-france- Courses with formalised international partnerships

 

Engineering diploma and preparatory cycle

 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Geotechnics and Civil Engineering
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Industrial Information Technology and Instrumentation
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Materials
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Risk Prevention
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Information Networks and Multimedia Communication
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Information Technologies for Health

Bachelor's degree

 • Mechanical Engineering

 

Master's degree

 • One year Master's degree with a main focus on International and European Law
 • Applied Foreign Languages (LEA)
 • Mathematics and Applications
 • Nanoscience and Nanotechnologies
 • Earth and Planetary Sciences and the Environment
 • STAPS (Science & Technology of Sport and Exercise)

 

Universite de Grenoble II – Pierre-Mendes-france-Double degrees, joint degrees and Erasmus Mundus

 

Engineering diploma and preparatory cycle

 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Geotechnics and Civil Engineering
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Industrial Information Technology and Instrumentation
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Materials
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Risk Prevention
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Information Networks and Multimedia Communication
 • Engineering diploma from Polytech Grenoble specialising in Information Technologies for Health

DU – University Diploma

 • Law School UD
 • Social Work UD

 

Master's degree

 • Computer Science
 • Mathematics and Applications
 • Computer-based Methods Applied to Corporate Management (MIAGE)
 • Nanoscience and Nanotechnologies
 • Earth and Planetary Sciences and the Environment

 

Other diplomas

 • Higher Notarial Diploma

 

Universite de Grenoble II – Pierre-Mendes-france-Internationally oriented courses

 

Certification

 • Diploma in legal studies

 

DU – University Diploma

 • DU in Accounting, Legal and Financial Fundamentals for Statutory Auditors

 

Bachelor's degree

 • Life Sciences
 • Chemistry

 

Vocational Bachelor's degree

 • Vocational Bachelor's degree in Guide Lecturing
 • Vocational Bachelor's degree in Protection and Enhancement of Historic and Cultural Heritage

 

Other diplomas

 • Preparation for the Diploma in Accounting and Management (DCG)/Grenoble

Master's degree

 • One year Master's degree with a main focus on Business Law
 • One year Master's degree with a main focus on International and European Law
 • One year Master's degree with a main focus on Private Law
 • Master's degree in Geography, Planning, the Environment and Development
 • Biology
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Applied Foreign Languages (LEA)
 • Regional and Foreign Civilisations, Literatures and Languages (LLCER)
 • Mathematics and Applications
 • Nanoscience and Nanotechnologies
 • Physics
 • Earth and Planetary Sciences and the Environment

 

Universite de Grenoble II – Pierre-Mendes-france-PhD

 

 • Mathematics, Science and Information & Communications Technology (MSTIC)
 • Physics, Engineering and Materials (PEM)
 • Chemistry, Biology and Health (CBS)
 • Particle physics, Astrophysics, Geosciences, the Environment and Ecology (PAGE)
 • Social Sciences (PSS)
 • Art, Literature, Languages, Humanities, Cognitive and Social Sciences (ALLSHCS)
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.