مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Polytechnic University of Milan-Bachelor

 

 • Architectural Design
 

 

Polytechnic University of Milan-Master

 

 • SUPPLY CHAIN AND PURCHASING MANAGEMENT
 • ADVANCED MASTER IN INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP (AMIE)
 • INTERNATIONAL MASTER IN BUSINESS ANALYTICS AND BIG DATA
 • BUSINESS ADMNISTRATION
 • PREMIUM DESIGN MANAGEMENT
 • SINO-EUROPEAN MASTER IN GENERAL MANAGEMENT
 • EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (INTERNATIONAL FLEX EMBA)
 • POLIS-MAKER FOR THE QUALITY OF LIVING AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
 • SERVICE DESIGN
 • STRATEGIC DESIGN. BUILDING NEW BUSINESSES AND STRATEGIES THROUGH DESIGN
 • ACCESSORY DESIGN
 • INDUSTRIAL DESIGN FOR ARCHITECTURE
 • COLOR DESIGN AND TECHNOLOGY
 • INTERNATIONAL MASTER IN INDUSTRIAL MANAGEMENT (IMIM)
 • INTERNATIONAL MASTER IN MULTICHANNEL MARKETING MANAGEMENT (IM4)
 • INTERNATIONAL MASTER IN LUXURY MANAGEMENT
 • GLOBAL EXECUTIVE MASTER IN OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 • BUSINESS ADMNISTRATION
 • CIVIL ENGINEERING FOR RISK MITIGATION - CERM
 • LIGHTING DESIGN & LED TECHNOLOGY
 • SUPPLY CHAIN AND PURCHASING MANAGEMENT
 • PERFORMING ARTS MANAGEMENT
 • FASHION DIRECTION
 • YACHT DESIGN

 

English and Italy

 • INTERNATIONAL MASTER IN PROJECT MANAGEMENT

 

Polytechnic University of Milan-PhD

 

 • Architecture, Built Environment and Construction Engineering
 • Architectural, Urban and Interior Design
 • Aerospace Engineering
 • Management Engineering
 • Materials Engineering
 • Mathematical Models and Methods in Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Physics
 • Preservation of the Architectural Heritage
 • Bioengineering
 • Design
 • Electrical Engineering
 • Energy and Nuclear Science and Technology
 • Environmental and Infrastructure Engineering
 • Industrial Chemistry and Chemical Engineering
 • Information Technology
 • Structural Seismic and Geotechnical Engineering
 • Urban Planning, Design, and Policy
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.