ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras - ESTGF --- --- --- --- --- --- --- ---
Instituto Superior de Engenharia do Porto - ISEP --- --- --- --- --- --- --- ---
Instituto Superior de Contabilidade e Administraḉão - ISCA --- --- --- --- --- --- --- ---
Universidade do Algarve (University of the Algarve) 1057 --- --- --- --- --- --- 2100
Universidade de aveiro (University of Aveiro) 430 401-500 361 401-500 585 397 --- 927
Universidade de Beira interior (University of Beira Interior) 904 --- --- --- --- --- --- 3593
Universidad Tecnica de Lisboa (Technical University of Lisbon) --- --- --- --- --- --- --- 796
Universidade de Minho 320 501-600 504 401-500 595 428 --- 678
Universidade de Lisboa (University of Lisbon) 250 501-600 118 151-200 275 --- 481-490 311
Universidad Catolica Portuguesa, lisboa 1084 --- --- --- --- --- 651-700 1301
Universidade de Coimbra (University of Coimbra) 275 401-500 348 401-500 481 304 367 416
Universidade Nova de Lisboa (New University Lisbon) 394 351-400 493 --- 581 420 351 685
Universidade do Porto (University of Porto) 167 401-500 149 301-400 331 183 308 301