مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Rennes 2 University-Bachelor

 

Art, literature and languages

 • Performing arts
 • Visual arts
 • Art history and archaeology
 • Music
 • Information and communication
 • Literature
 • German
 • English
 • Arabic studies
 • Breton & Celtic studies
 • Chinese studies
 • Spanish
 • Italian
 • Portuguese
 • Russian
 • Applied foreign languages (LEA)

Human and social sciences

 • Public and private sector administration (AES)
 • Geography and land use planning
 • History
 • Psychology
 • Sociology
 • Educational sciences
 • Language sciences

 

Sport and sport sciences

 • Education and motor skills
 • Sports management
 • Athletic training
 • Physical activity and health
 • The ergonomics of sports and motor skills performance

 

Sciences, technology and health

 • Applied Mathematics for the Social Sciences (MASS)

 

Rennes 2 University-Master

 

Art, literature and languages

 • The arts
 • Information and communication
 • The French-speaking world and intercultural exchange
 • Literature
 • Applied Foreign Languages
 • Foreign and Regional Languages and Cultures
 • Linguistics and language didactics

 

Sciences, technology and health

 • Sport and sport sciences
 • Applied statistics

Human and social sciences

 • Public and private sector administration
 • Public policy
 • Archaeology and history (co-accredited by the Universities of Rennes 1 and Nantes)
 • History
 • Geography and land use planning
 • and use and town and country planning
 • Psychology
 • Public health
 • Sociology
 • Education sciences

 

Teacher education

 • Teacher and trainer training

 

Rennes 2 University-PhD

 

Arts/Literature/Languages

 • ACE - English-speaking countries: Communities and Writing
 • Arts: Practices and Poetics
 • CELLAM - Centre for the Study of Ancient and Modern Languages and Literature
 • CRBC - Center for Celtic and Breton Research
 • ERIMIT - Interlingual Research Centre: Memories, Identities, Territories
 • LIDILE - Linguistics and Language Didactics
 • PREFics - Multilingualism, Representations, Voices of the French-speaking world, Information, Communication and Sociolinguistics

Geography and History

 • CERHIO - Centre for Historical Research in Western France
 • ESO-Rennes - Rennes - Spaces and Societies
 • Art History and Criticism
 • LAHM - Archaeology and History Lab: Merlat

 

Health/Education/Technological Innovation

 • CREAD - Research Centre for Education, Learning and Didactics
 • CIAPHS - Interdisciplinary Centre for Human and Social Process Analysis
 • CRPCC - Research Centre for Psychology, Cognition and Communication
 • Statistics Laboratory
 • M2S - Movement, Sports, Health
 • Psychopathology Research
 • VIP&S - Violence, Identities, Politics and Sports
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.