مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Reykjavik University-Bachelor

All undergraduate degrees are taught in Icelandic.

 

********************

Science and Engineering

 • Engineering BSc (180 ECTS)
 • Applied Engineering BSc (210 ECTS)
 • BSc Sport Science
 • Diploma in Construction Technology
 • Diploma in Electrical Technology
 • Diploma in Mechanical Technology

 

Law

 • BA Law
********************

Business

 • BSc Business Administration
 • BSc Economics
 • BSc Psychology

 

Computer Science

 • BSc Computer Science - General
 • BSc Computer Science - Research based
 • BSc Software Engineering
 • Diploma in Applied Computing

 

Reykjavik University-Master

 

********************

School of Business

 • Marketing
 • Human Resource Management and Organizational Psychology
 • Business Administration
 • MBA
 • MCF of Corporate Finance
 • MSc Corporate Finance
 • MACC Financial Accounting and Auditing
 • Information Management
 • International Business and Marketing
 • MABI Management Accounting and Auditing/ Business Intelligence
 • Clinical Psychology

 

School of Law

 • Masters in Law

 

Iceland School of Energy

 • MSc Sustainable Energy
 • MSc Sustainable Energy Engineering
 • Summer School
********************

School of Computer Science

 • MSc Computer Science
 • MSc Language Technology
 • MSc Software Engineering

 

School of Science and Engineering

 • MSc Biomedical Engineering
 • MSc Civil Engineering - Concrete Technology
 • MSc Civil Engineering - Structural Design
 • MSc Engineering Management
 • MSc Financial Engineering
 • MSc Electrical Engineering
 • MSc Mechanical Engineering
 • MPM - Master of Project Management

 

Sports Science

 • MSc Exercise Science and Coaching
 • MEd Sport and Health Education

 

Reykjavik University-PhD

 

********************
 • School of Business
 • School of Computer Science
********************
 • School of Law
 • School of Science and Engineering
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.