ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Bucharest University of Economic Studies --- --- --- --- --- 1839 --- 1513
Babes- Bolyai University 938 --- --- --- --- 690 701+ 1155
university of Bucharest 975 601-800 --- --- --- 726 651-700 1586
Polytechnica University of Bucharest 1509 --- --- --- --- 621 --- 1175
Alexandru Ioan Cuza University in Iasi 1018 601-800 --- --- --- 1007 701+ 1594
Emil Racovita, Instiute of speleology - The Romanian Academy --- --- --- --- --- --- --- ---