مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Bucharest University of Economic Studies --- --- --- --- --- 1839 --- 1513
Babes- Bolyai University 938 --- --- --- --- 690 701+ 1155
university of Bucharest 975 601-800 --- --- --- 726 651-700 1586
Polytechnica University of Bucharest 1509 --- --- --- --- 621 --- 1175
Alexandru Ioan Cuza University in Iasi 1018 601-800 --- --- --- 1007 701+ 1594
Emil Racovita, Instiute of speleology - The Romanian Academy --- --- --- --- --- --- --- ---