مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering 8096 --- --- --- --- --- --- ---
Saint-Petersburg State Transport University 7575 --- --- --- --- --- --- ---
Waterford Institute of Technology --- --- --- --- --- --- --- ---
Kazan State Power Engineering University 10105 --- --- --- --- --- --- 5741
Dagestan Technical University --- --- --- --- --- --- --- 7631
Dagestan State Agricultural Academy --- --- --- --- --- --- --- 10382
Voronezh State University, (Voronezh) 1713 --- --- --- --- --- --- 2025
Ural state technical university --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, (Tomsk) 3377 --- --- --- --- --- --- 2530
Stroganov Moscow State University of Arts and Industry, (Moscow) --- --- --- --- --- --- --- ---
State University of Management, (Moscow) --- --- --- --- --- --- --- 3426
State University of Land Use Planning, (Moscow) --- --- --- --- --- --- --- ---
State Marine Technical University of St. Petersburg, (Saint Petersburg) 7793 --- --- --- --- --- --- 5758
St. Petersburg State University of Economics and Finance (FINEC), 20535 --- --- --- --- --- --- ---
South-West State University, (Kursk) --- --- --- --- --- --- --- 6240
Saratov State Technical University named after Y.A.Gagarin 3038 --- --- --- --- --- --- 3438
Samara State Technical University, (Samara) 3466 --- --- --- --- --- --- 3625
Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics “Engecon”, --- --- --- --- --- --- --- 10839
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 8089 --- --- --- --- --- --- 4855
Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University), --- --- --- --- --- --- --- 6670
صفحه1 از7