مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Universidad Catolica Avila 7803 --- --- --- --- --- --- 5203
Tecnun Universidad de Navarra 3829 --- --- --- --- --- --- ---
Universidad Internacional Menendez pelayo UIMP 5005 --- --- --- --- --- --- 2685
Universidad CEU Cardenal Herrera 2974 --- --- --- --- --- --- 3636
Universidad Politecnica de Madrid Departamento de Proyectos Arquitectonicos 8236 --- --- --- --- --- --- ---
Barcelona Graduate School of Economics 3500 --- --- --- --- --- --- ---
Instituto Universitario de Investigacion en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin 10188 --- --- --- --- --- --- ---
CES Universidad Felipe II 7185 --- --- --- --- --- --- ---
Universitat Ramon Llull La Salle Campus Barcelona 5143 --- --- --- --- --- --- ---
Universidad San Pablo CEU 3118 --- --- --- --- --- --- 3103
Universidad Alfonso X EI Sabio 3774 --- --- --- --- --- --- 3299
Universidad Francisco de Vitoria 3459 --- --- --- --- --- --- 3408
Universidad Pontificia de Salamanca 2731 --- --- --- --- --- --- 3890
Universidad Camilo Jose Cela Madrid 2759 --- --- --- --- --- --- 3490
Universitat Internacional de Catalunya 1914 --- --- --- --- --- --- 3657
Universidad Internacional de Andalucia 4494 --- --- --- --- --- --- 2953
Escuela de Organizacion Industruial 4326 --- --- --- --- --- --- ---
Universitat de les IIIes Balears 836 --- --- --- --- 684 --- 1282
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 645 --- --- --- --- 925 --- 621
Universitat de Girona 609 --- 819 --- 671 683 --- 1172
صفحه1 از4