ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
World Maritime University 5122 --- --- --- --- --- --- 4767
Stockholms Musikpedagogiska Institut(smi) --- --- --- --- --- --- --- ---
Gammelkroppa skogsskola(gss) 20915 --- --- --- --- --- --- ---
Beckmans designhogskola(bda) --- --- --- --- --- --- --- ---
Stockholms dramatiska hogskola --- --- --- --- --- --- --- 8630
Operahogskolan o Stockholm --- --- --- --- --- --- --- ---
Kungl. Musikhogskolan I Stockhplm(kmh) --- --- --- --- --- --- --- 6724
Kungliga Konsthögskolan --- --- --- --- --- --- --- 5962
örebrö Universitet (University of örebrö) 1226 --- --- --- --- --- --- 2138
Högskolan Dalarna (Dalarna University College) 2041 --- --- --- --- --- --- 2616
Konstfack (University College of ArtsT Crafts and design) 7023 --- --- --- --- --- --- 4330
Högskolan I Kristiandstad (Kristiandstad University College) 2718 --- --- --- --- --- --- 3857
Högskolan I Jönköping (Jönköping University College) 1415 --- --- --- --- --- --- 2285
Mälardalens Högskola (University College of Mälardalens) 1434 --- --- --- --- --- --- 2026
Högskolan I Gävle (University College of Gävle) 2936 --- --- --- --- --- --- 2599
Södertörns högskola (Södertörn University Colleg) 3331 --- --- --- --- --- --- 3881
Högskolan Vast(hv) 3029 --- --- --- --- --- --- 4104
Högskolan i Skövde (Skövde University College) 1797 --- --- --- --- --- --- 2297
Högskolan I Halmstad (Halmstad University College) 1736 --- --- --- --- --- --- 2950
University College of Boras (Hogskolan Boras) 3104 --- --- --- --- --- --- ---
صفحه1 از2