مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
University of Art and Design Lausanne --- --- --- --- --- --- --- ---
Webster University Geneva 5143 --- --- --- --- --- --- 7735
Scuola Universitaria della Svizzera italiana (SUPSI) --- --- --- --- --- --- --- ---
Haute Ecole Spécialiséé de Suisse Occidentale --- --- --- --- --- --- --- 3874
Haute Ecoled'Ingenierieet de Gestion du Canton de Vaude --- --- --- --- --- --- --- ---
Ecole Hoteliére de Lausanne 7660 --- --- --- --- --- --- ---
University of St Gallen (HSG) 908 351-400 --- --- --- --- 329 1276
University of Zurich 114 104 86 54 93 58 85 326
University of Lausanne 284 144 263 201-300 181 207 143 539
University of Geneva --- 131 188 53 80 --- 89 206
University of Bern 182 120 180 101-150 197 123 166 370
University of Basel 296 101 220 101-150 156 132 139 520
Université de Neucahtel (Neucahtel University) --- --- --- --- --- --- --- ---
Université de Fribourg (Fribourg University) 505 201-250 --- 301-400 606 760 --- 772
Universita della Svizzera Italiana 1015 --- --- --- --- --- --- 2118
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 36 9 62 19 23 39 9 53
École Polytechnique Federale of Lausanne 98 31 151 --- --- --- 14 161