مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Technical University of Denmark-Bachelor

 

 • General Engineering

 

Technical University of Denmark-Master

 

MSc programmes

 • Advanced and Applied Chemistry
 • Aquatic Science and Technology
 • Architectural Engineering
 • Bioinformatics and Systems Biology
 • Biomedical Engineering
 • Biotechnology
 • Chemical and Biochemical Engineering
 • Civil Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Design and Innovation
 • Digital Media Engineering
 • Earth and Space Physics and Engineering
 • Electrical Engineering
 • Engineering Acoustics
 • Engineering Design and Applied Mechanics
 • Environmental Engineering
 • Food Technology
 • Industrial Engineering and Management
 • Materials and Manufacturing Engineering
 • Mathematical Modelling and Computation
 • Petroleum Engineering
 • Pharmaceutical Design and Engineering
 • Photonics Engineering
 • Physics and Nanotechnology
 • Sustainable Energy
 • Telecommunication
 • Transport and Logistics
 • Wind Energy

Joint International Programmes

 • Applied and Engineering Mathematics (N5T)
 • Aquatic Food Production - Safety and Quality (Nordic Master)
 • Chemical and Biochemical Engineering (SDC)
 • Cold Climate Engineering (N5T)
 • Computational Mechanics (TUM)
 • Computer Science and Engineering (KAIST)
 • Data Interaction Cyber Programme (KAIST)
 • Electrical Engineering (KAIST)
 • Electrical and Mechanical Engineering (KAIST)
 • Engineering Acoustics (KAIST)
 • Engineering Design and Applied Mechanics (KAIST)
 • Environmental Engineering (EPFL)
 • Environmental Engineering (N5T)
 • Environmental Engineering (TUM)
 • European Wind Energy Master (Erasmus Mundus)
 • Innovative Sustainable Energy Engineering (N5T)
 • Management (TUM)
 • Maritime Engineering (N5T)
 • Mathematical Modelling and Computation (KAIST)
 • Nanoscience and Technology (SDC)
 • Neuroscience and Neuroimaging (SDC)
 • Offshore Wind Energy (KAIST)
 • Omics (SDC)
 • Photonics (KAIST)
 • Physics and Nanotechnology (TUM)
 • Polymer Technology (N5T)
 • Security and Mobile Computing (Erasmus Mundus)
 • Sustainable Urban Transitions (N5T)
 • Telecommunications (KAIST)
 • Water and Environment (SDC)

 

Technical University of Denmark-PhD

 

 • National Food Institute
 • National Institute of Aquatic Resources
 • Civil Engineering
 • Electrical Engineering
 • Energy Conversion and Storage
 • Photonics Engineering
 • Physics
 • Applied Mathematics and Computer Science
 • Chemistry
 • Chemical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Micro- and Nanotechnology
 • Management Engineering
 • National Space Institute
 • Systems Biology
 • Transport
 • Environmental Engineering
 • Wind Energy
 • National Veterinary Institute
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.