مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

The academic year

The University of Vienna is closed on legal holidays.

Additional days:
Christmas Eve, 24 December 2016
New Year's Eve, 31 December 2016
Good Friday, 14 April 2017 (from 2 p.m. on)
Holy Saturday, 15 April 2017
Saturday before Whitsunday, 3 June 2017

 

Winter semester 2016/17

Application via U:SPACE 1 April to 5 September 2016
General admission period 15 June to 5 September 2016
Beginning of the semester and courses 1 October 2016
Lecture free 2 November 2016
Extended admission period 6 September to 30 November 2016
Christmas holidays 19 December 2016 to 8 January 2017
End of the semester 31 January 2017
Lecture free time 1 February to 28 February 2017

 

Summer semester 2017

Application via U:SPACE 2 January 2017
General admission period 9 January to 5 February 2017*
Extended admission period 6 February to 30 April 2017*
Beginning of the semester and of courses 1 March 2017
Rector's Day/dies academicus (no classes) 13 March 2017
Easter holidays 10 April to 23 April 2017
Pentecost holiday 3 June to 6 June
End of the semester 30 June 2017
Summer holidays 1 July to 30 September 2017
End of the academic year 30 September 2017

* Please note that the Admission Office is not open on weekends! The personal admission is therefore only possible on fridays before the end of the (general) admission period.

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.