مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Trinity College Dublin-Bachelor Courses by Faculty

 

Arts, Humanities and Social Sciences

 • Acting
 • Ancient and medieval history and culture
 • Ancient history and archaeology (TSM)
 • Bachelor in Business Studies
 • Business studies and French
 • Business studies and German
 • Business studies and Polish
 • Business studies and Russian
 • Business studies and Spanish
 • Business, economic and social studies (BESS) common entry degree programme leading to 10 degree options
 • Catholic Theological Studies (TSM)
 • Catholic theological studies
 • Classical Languages (TSM)
 • Classical civilisation (TSM)
 • Classics
 • Clinical speech and language studies
 • Deaf Studies
 • Diploma in Acting and Theatre
 • Diploma in History of European Painting
 • Drama and theatre studies
 • Drama studies (TSM)
 • Early Irish (TSM)
 • Early and Modern Irish
 • Economics (TSM)
 • English literature (TSM)
 • English studies
 • European studies
 • Film Studies (TSM)
 • French (TSM)
 • German (TSM)
 • History
 • History (TSM)
 • History and political science
 • History of art and architecture (TSM)
 • Italian (TSM)
 • Jewish and Islamic civilisations (TSM)
 • Law
 • Law and Business
 • Law and French
 • Law and German
 • Law and political science
 • Middle Eastern and European Languages and Cultures
 • Modern Irish (TSM)
 • Music
 • Music (TSM)
 • Music education
 • Philosophy
 • Philosophy (TSM)
 • Philosophy, political science, economics and sociology
 • Political science and geography
 • Psychology
 • Psychology (TSM)
 • Russian (TSM)
 • Social studies (social work)
 • Sociology (TSM)
 • Sociology and social policy
 • Spanish (TSM)
 • Stage management and technical theatre
 • World religions and theology
 • World religions and theology (TSM)

Health Sciences

 • Dental hygiene (diploma)
 • Dental nursing (diploma)
 • Dental science
 • Dental technology (ordinary degree)
 • Human health and disease
 • Human nutrition and dietetics
 • Integrated Children's and General Nursing
 • Medicine
 • Midwifery
 • Nursing - General Nursing
 • Nursing - General Nursing Adelaide
 • Nursing - Intellectual Disability Nursing
 • Nursing - Mental Health Nursing
 • Occupational therapy
 • Pharmacy
 • Physiotherapy
 • Radiation therapy

 

Engineering, Mathematics and Science

 • B.Sc. Degree in Information Systems
 • Biochemistry
 • Biomedical engineering
 • Chemistry
 • Chemistry with molecular modelling
 • Civil, structural, and environmental engineering
 • Computer Science
 • Computer engineering
 • Computer science and business
 • Computer science and language
 • Earth sciences
 • Electronic and computer engineering (joint programme)
 • Electronic engineering
 • Engineering
 • Engineering with Management
 • Environmental sciences
 • Functional Biology - the comparative physiology of organisms
 • Genetics
 • Geography
 • Geography (TSM)
 • Geology
 • Human genetics
 • Immunology
 • Management science and information systems studies (MSISS)
 • Mathematics
 • Mathematics (TSM)
 • Mechanical and manufacturing engineering
 • Medicinal chemistry
 • Microbiology
 • Molecular medicine
 • Nanoscience, physics and chemistry of advanced materials
 • Neuroscience
 • Physics
 • Physics and astrophysics
 • Physiology
 • Plant sciences
 • Science (common entry programme)
 • Theoretical physics
 • Zoology

 

Trinity College Dublin-Postgraduate Taught Courses by Faculty

 

Arts, Humanities and Social Sciences

 • School of Business
 • School of Creative Arts (Drama, Film and Music)
 • School of Education
 • School of English
 • School of Histories and Humanities
 • School of Languages, Literatures and Cultural Studies
 • School of Law
 • School of Linguistic, Speech and Communication Sciences
 • School of Psychology
 • School of Religions, Peace Studies and Theology
 • School of Social Sciences and Philosophy
 • School of Social Work and Social Policy

Engineering, Mathematics and Science

 • School of Biochemistry and Immunology
 • School of Chemistry
 • School of Computer Science and Statistics
 • School of Engineering
 • School of Genetics and Microbiology
 • School of Mathematics
 • School of Natural Sciences
 • School of Physics

 

Health Sciences

 • School of Dental Science
 • School of Medicine
 • School of Nursing and Midwifery
 • School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

 

Trinity College Dublin-Postgraduate Research

 

Arts, Humanities and Social Sciences

 • School of Business
 • School of Creative Arts
 • School of Education
 • School of English
 • School of Histories and Humanities
 • School of Languages, Literatures and Cultural Studies
 • School of Law
 • School of Linguistic, Speech and Communications Sciences
 • School of Psychology
 • Confederal School of Religions, Peace Studies and Theology
 • School of Social Sciences and Philosophy
 • School of Social Work and Social Policy

Engineering, Mathematics and Science

 • School of Biochemistry and Immunology
 • School of Chemistry
 • School of Computer Science and Statistics
 • School of Engineering
 • School of Genetics and Microbiology
 • School of Mathematics
 • School of Natural Sciences
 • School of Physics

 

Health Sciences

 • School of Dental Science
 • School of Medicine
 • School of Nursing and Midwifery
 • School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.