ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Yildiz Technical University 1239 --- --- --- --- 966 --- 1337
Mimar Sinan University 3055 --- --- --- --- --- --- 4212
Ankara University 775 --- 612 --- 720 554 +701 788
Ataturk University 1087 --- 761 --- --- 1044 --- 1006
Anadolu University 755 601-800 --- --- --- --- --- 198
Cukurova Universitesi 1205 --- --- --- --- 778 +701 2369
Marmara Universitesi 1220 --- --- --- --- 986 --- 1116
Karadeniz University of Technology 1215 --- 806 --- --- 1130 --- 1847
Ege Universitesi 801 --- 482 --- 761 546 --- 1025
Dokuz Eylul Universitesi 1090 --- 715 --- 954 998 --- 1498
Istanbul Technical University 491 501-600 575 --- 700 508 551-600 408
KOC University 1082 251-300 --- --- --- 1066 481-490 1354
Sabanci University 1082 --- --- --- --- 1232 441-450 1409
Gazi Universitesi 841 --- 554 --- 857 559 --- 1122
Istanbul University 654 601-800 353 401-500 652 487 +701 578
Hacettepe University 798 601-800 452 --- 668 543 651-700 1003
Bogazici University 619 401-500 --- --- 813 --- 441-450 592
Bilkent University 734 351-400 --- --- 828 874 394 707