مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

جستجو
نام دانشگاه webometrics timeshighereducation leidenranking shanghairanking cwur urapcenter topuniversities 4icu  
Uman National University of Horticulture --- --- --- --- --- --- --- 7867
Mycola Lysenko Lviv National Music Academy 15762 --- --- --- --- --- --- 10435
Zhytomyr State ‘Ivan Franko’ University 9615 --- --- --- --- --- --- 6711
Sumy State University 1872 --- --- --- --- --- --- 2716
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture 15440 --- --- --- --- --- --- 9278
Odesa National Maritime Academy --- --- --- --- --- --- --- 11047
National University of Shipbuilding ‘Admiral Makarov’ (NUS) 9209 --- --- --- --- --- --- 7702
National P.I Caikovsky Musical Academy --- --- --- --- --- --- --- ---
National Metallurgical Academy of Ukraine 8002 --- --- --- --- --- --- 7757
Kyiv National University of Design and Technology --- --- --- --- --- --- --- 7673
Kyiv National Linguistics University --- --- --- --- --- --- --- 10024
Kharkiv State Municipal Academy --- --- --- --- --- --- --- ---
Kharkiv State Automobile and Highway Technical University --- --- --- --- --- --- --- ---
Donetsk National Technical University 3731 --- --- --- --- --- --- 4510
Taras Schevchenko University of Kiev --- --- --- --- --- --- --- 5266
National University of Life Science & Environmental Studies (National Agricultural University) 2589 --- --- --- --- --- --- 3575
National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine 1498 --- --- --- --- --- --- 1089
National Technical University 'Kharkiv Polytechnical Institute' 2817 --- --- --- --- --- --- 8131
National Aviation University 2316 --- --- --- --- --- --- 2371
National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute) 4326 --- --- --- --- --- --- 5251
صفحه1 از2