مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

 

University of Agder-Bachelor

 

 
 

 

University of Agder-Master

 

 • Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master programme
 • English
 • Global Development and Planning – Specialisation in Development Management
 • Information and Communication Technology
 • Innovative Governance and Public Management, Nordic Master
 • Mathematics
 • Mechatronics
 • MSc Business Administration, specialisation in Financial Economics
 • MSc Business Administration, specialisation in International Management
 • Multimedia and Educational Technology
 • Music Performance, Western Classical Music
 • Popular Music
 • Religion, Philosophy and Society
 • Renewable energy

 

University of Agder-PhD

 

 • Art in Context
 • Specialisation in Applied Mathematics
 • Specialisation in Health and Sport Sciences
 • Specialisation in Information- and Communication Technology (ICT)
 • Specialisation in Information Systems
 • Specialisation in International Management
 • Specialisation in Mathematics Education
 • Specialisation in Mechatronics
 • Specialisation in Public Administration
 • Specialisation in Relegion, Ethics, History and Society
 • Specialisation in Renewable Energy
 • Specialization in education
 • Specialization in linguistics
 • Specialization in literary studies
 • Specialization in Popular Music Performance
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.