مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Agder-Bachelor

 

 
 

 

University of Agder-Master

 

 • Didactics of Mathematics, Joint Nordic Master programme
 • English
 • Global Development and Planning – Specialisation in Development Management
 • Information and Communication Technology
 • Innovative Governance and Public Management, Nordic Master
 • Mathematics
 • Mechatronics
 • MSc Business Administration, specialisation in Financial Economics
 • MSc Business Administration, specialisation in International Management
 • Multimedia and Educational Technology
 • Music Performance, Western Classical Music
 • Popular Music
 • Religion, Philosophy and Society
 • Renewable energy

 

University of Agder-PhD

 

 • Art in Context
 • Specialisation in Applied Mathematics
 • Specialisation in Health and Sport Sciences
 • Specialisation in Information- and Communication Technology (ICT)
 • Specialisation in Information Systems
 • Specialisation in International Management
 • Specialisation in Mathematics Education
 • Specialisation in Mechatronics
 • Specialisation in Public Administration
 • Specialisation in Relegion, Ethics, History and Society
 • Specialisation in Renewable Energy
 • Specialization in education
 • Specialization in linguistics
 • Specialization in literary studies
 • Specialization in Popular Music Performance
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.