مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

EHEA bachelor's degrees

EHEA bachelor's degree in Biology

marcador EHEA bachelor's degree in Environmental Sciences

marcador EHEA bachelor's degree in Biotechnology

marcador EHEA bachelor's degree in Biomedical Sciences

marcador EHEA bachelor's degree in Biochemistry

 

EHEA Master's degrees

Area: Art & Human

 

Area: Education

 

Area: Experimental Sciences & Engineering

 

Area: Health

 

Area: Social Sciences

 

Doctorate

marcador Programs (in Catalan)

marcador Admissions and regulations (in Catalan)

marcador Enrolment (in Catalan)

marcador Grants (in Catalan)

marcador Defence of your thesis (in Catalan)

marcador Calendars for doctoral theses (in Catalan)

marcador Thesis format guide (in Catalan)

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.