مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Amsterdam-Bachelor

 

Economics and Business

 • Actuarial Science
 • Business Administration
 • Econometrics and Operations Research
 • Economics and Business Economics
 • Politics, Psychology, Law and Economics

 

Law

 • Politics, Psychology, Law and Economics

Social and Behavioural Sciences

 • Communication Science
 • Political Science
 • Politics, Psychology, Law and Economics

 

Humanities

 • European Studies
 • Linguistics
 • Literary and Cultural Analysis (Literary Studies)
 • Media and Information
 • Sign Language Linguistics (Linguistics)

 

University of Amsterdam-Master

 

Economics and Business

 • Accountancy and Control
 • Accountancy and Control: Accountancy (track)
 • Accountancy and Control: Control (track)
 • Actuarial Science and Mathematical Finance
 • Actuarial Science and Mathematical Finance: General (track)
 • Actuarial Science and Mathematical Finance: Quantitative Risk Management (track)
 • Business Administration (MBA)
 • Business Administration (MSc)
 • Business Administration (MSc): Digital Business (track)
 • Business Administration (MSc): Entrepreneurship & Innovation (track)
 • Business Administration (MSc): Entrepreneurship and Management in the Creative Industries (track)
 • Business Administration (MSc): International Management (track)
 • Business Administration (MSc): Leadership and Management (track)
 • Business Administration (MSc): Marketing (track)
 • Business Administration (MSc): Strategy (track)
 • Business Economics
 • Business Economics: Competition Law and Economics (track)
 • Business Economics: Managerial Economics and Strategy (track)
 • Business in Society (joint Research Master's programme)
 • CFA: Level I CFA® Preparation Course
 • Crash Course in Experimental Economics
 • Design Driven Business Innovation
 • Digital Strategy (CIM)
 • Econometrics
 • Econometrics: Big Data Business Analytics (track)
 • Econometrics: Econometrics (track)
 • Econometrics: Financial Econometrics (track)
 • Econometrics: Free Track
 • Econometrics: Mathematical Economics (track)
 • Economics
 • Economics: Behavioural Economics and Game Theory (track)
 • Economics: Development Economics (track)
 • Economics: International Economics and Globalisation (track)
 • Economics: Markets and Regulation (track)
 • Economics: Monetary Policy & Banking (track)
 • Economics: Public Policy (track)
 • Entrepreneurship (joint degree VU and UvA)
 • Executive Master in International Finance (MIF)
 • Executive Master in International Finance Modules
 • Executive Masterclass FinTech & Blockchain
 • Executive Programme in Management Studies
 • Finance
 • Finance: Asset Management (track)
 • Finance: Banking and Regulation (track)
 • Finance: Corporate Finance (track)
 • Finance: Quantitative Finance (track)
 • Finance: Real Estate Finance (track)
 • Marketing Metrics (CIM)
 • MBA Big Data & Business Analytics
 • MBA in Healthcare Management
 • New Venture Creation and Entrepreneurship
 • Professional Marketing Diploma (CIM)
 • Strategic Marketing (CIM)
 • Tinbergen Institute MPhil in Economics (Research Master)

 

Social and Behavioural Sciences

 • Alcohol, Drugs & Addiction
 • Child Development and Education
 • Communication Science: Research Master's
 • Communication Science: Corporate Communication
 • Communication Science: Entertainment Communication
 • Communication Science: Persuasive Communication
 • Communication Science: Political Communication
 • Conflict Resolution and Governance
 • Contemporary Asian Studies
 • Cultural and Social Anthropology
 • Economic Geography (Human Geography)
 • Environmental Geography (Human Geography)
 • European Politics and External Relations (Political Science)
 • Event Design Certificate Program
 • Grant Writing and Proposal Development
 • Human Geography
 • International Development Studies
 • International Development Studies
 • International Relations (Political Science)
 • Introduction to Sexuality Studies
 • Journalism, Media and Globalisation (Erasmus Mundus Master's - joint degree)
 • Medical Anthropology and Sociology
 • Migration and Integration: Refugees, Rights & Realities
 • Planning the Cycling City
 • Political Economy (Political Science)
 • Political Geography (Human Geography)
 • Political Science
 • Political Theory (Political Science)
 • Psychology
 • Psychology: Behavioural Data Science (track)
 • Psychology: Brain & Cognition in Society (track)
 • Psychology: Cultural Psychology (track)
 • Psychology: Development and Health Psychology (track)
 • Public Policy and Governance (Political Science)
 • Security Governance & Conflict Resolution
 • Social Sciences
 • Sociology
 • Sociology: Comparative Organisation and Labour Studies (track)
 • Sociology: Cultural Sociology (track)
 • Sociology: Gender, Sexuality and Society (track)
 • Sociology: Migration and Ethnic Studies (track)
 • Sociology: Social Problems and Social Policy (track)
 • Sociology: Urban Sociology (track)
 • Summer Institute on Sexuality, Culture and Society
 • The Urban Food Experience: Exploring Food and the City
 • UNISCA Summer Academy
 • Urban and Regional Planning
 • Urban Geography (Human Geography)
 • Urban Studies
 • Urban Studies: Planning and Living in Cities
 • Urban Studies: The Everyday City and Beyond

 

Law

 • American Law
 • Contract Law & the Moral Limits of Markets
 • European Private Law (LLM)
 • Information Law (LLM)
 • International and European Law: European Competition Law and Regulation (LLM track)
 • International and European Law: European Union Law (LLM track)
 • International and European Law: International Trade and Investment Law (LLM track)
 • International and European Law: Public International Law (LLM track)
 • International Criminal Law (LLM)
 • International Tax Law (LLM)
 • Law, Markets and Behaviour (LLM track)
 • Public International Law (LLM)
 • The Law and Practice of International Dispute Settlement

Humanities

 • American Studies (History)
 • Amsterdam Creative City: Media, Art and Urban Culture
 • Ancient History (Classics and Ancient Civilizations)
 • Ancient Studies (Classics and Ancient Civilizations)
 • Archaeology of Northwestern Europe (Archaeology)
 • Archival and Information Studies (Heritage Studies)
 • Archival and Information Studies (Heritage Studies)
 • Argumentation, Rhetoric and Communication (Communication and Information Studies)
 • Art Studies (Arts and Culture)
 • Artistic Research (Arts and Culture)
 • Arts of the Netherlands (Arts and Culture)
 • Classics (Classics and Ancient Civilizations)
 • Comparative Cultural Analysis (Arts and Culture)
 • Comparative Literature (Literary Studies)
 • Conservation and Restoration of Cultural Heritage
 • Cultural Analysis (Arts and Culture)
 • Curating Art and Cultures (Heritage Studies)
 • Digital Methods Summer School
 • Discourse and Communication Studies (Communication and Information Studies)
 • East European Studies (European Studies)
 • English (track)
 • English Literature and Culture (Literary Studies)
 • European Policy (European Studies)
 • Film Studies (Media Studies)
 • French (track)
 • General Linguistics (Linguistics)
 • German (track)
 • Governing Europe (European Studies)
 • Hebrew and Jewish Studies (Middle Eastern Studies)
 • Heritage and Memory Studies (Heritage Studies)
 • Heritage, Memory and Archaeology (Research Master's)
 • Holocaust and Genocide Studies (History)
 • Identity and Integration (European Studies)
 • Intensive Dutch course for native German speakers (Dutch/English)
 • Intensive Dutch summer course (Dutch/English)
 • International Dramaturgy (Arts and Culture)
 • Italian (track)
 • Landscape and Heritage (Archaeology)
 • Language and Education (Linguistics)
 • Language and Society (Linguistics)
 • Linguistics (research)
 • Literary Studies (research)
 • Literature and Education (Literary Studies)
 • Literature, Culture and Society (Literary Studies)
 • Media Studies (research)
 • Mediterranean Archaeology (Archaeology)
 • Museum Studies (Heritage Studies)
 • Musicology (Arts and Culture)
 • New Media and Digital Culture (Media Studies)
 • Philosophy
 • Philosophy (research)
 • Preservation and Presentation of the Moving Image (Heritage Studies)
 • Religious Studies (research)
 • Religious Studies (Theology and Religious Studies)
 • Scandinavian (track)
 • Slavonic (track)
 • Spanish (track)
 • Television and Cross-Media Culture (Media Studies)
 • Theatre Studies (Arts and Culture)
 • Western Esotericism

 

Science

 • Artificial Intelligence
 • Atomic Scale Modeling of Chemical, Physical and Biomolecular Systems (ATOSIM)
 • Biological Sciences
 • Biological Sciences: Ecology and Evolution (track)
 • Biological Sciences: Freshwater & Marine Biology (track)
 • Biological Sciences: General Biology (track)
 • Biological Sciences: Green Life Sciences (track)
 • Biomedical Sciences
 • Biomedical Sciences: Medical Biology tracks
 • Biomedical Sciences: Neurobiology tracks
 • Brain and Cognitive Sciences
 • Chemistry (joint degree UvA/VU)
 • Chemistry: Analytical Sciences (track)
 • Chemistry: Molecular Sciences (track)
 • Chemistry: Science for Energy and Sustainability (track)
 • Chemistry: Science, Business and Innovation (track)
 • Computational Science (joint degree UvA/VU)
 • Computer Science (joint degree UvA/VU)
 • Earth Sciences
 • Earth Sciences: Environmental Management (track)
 • Earth Sciences: Future Planet Ecosystem Science (track)
 • Earth Sciences: Geo-ecological Dynamics (track)
 • Forensic Science
 • Information Studies
 • Information Studies: Business Information Systems (track)
 • Information Studies: Data Science (track)
 • Information Studies: Human Centred Multimedia (track)
 • Life Sciences: Bioinformatics and Systems Biology
 • Logic
 • Mathematical Physics
 • Mathematics
 • Physics and Astronomy (joint degree UvA/VU)
 • Physics and Astronomy: Advanced Matter and Energy Physics (track)
 • Physics and Astronomy: Astronomy and Astrophysics (track)
 • Physics and Astronomy: Gravitation, Astro-, and Particle Physics (track)
 • Physics and Astronomy: Physics of Life and Health (track)
 • Physics and Astronomy: Science for Energy and Sustainability (track)
 • Physics and Astronomy: Science, Business and Innovation (track)
 • Physics and Astronomy: Theoretical Physics (track)
 • Software Engineering
 • Stochastics and Financial Mathematics
 • System and Network Engineering

 

Interdisciplinary

 • Alcohol, Drugs & Addiction
 • Brain and Cognitive Sciences
 • Forensic Science
 • Grant Writing and Proposal Development
 • Information Studies: Human Centred Multimedia (track)
 • Introduction to Sexuality Studies
 • Migration and Integration: Refugees, Rights & Realities
 • Planning the Cycling City
 • Security Governance & Conflict Resolution
 • Social Sciences
 • The Sleeping Brain: From Neuronal Networks to Cognition
 • Urban Studies

 

Medicine

 • International Amsterdam Medical Summerschool
 • Medical Informatics

 

University of Amsterdam-PhD

 

لیست پوزیشن های مقطع دکتری در شاخه های زیر در دانشگاه آمستردام:

http://www.uva.nl/en/research/phd/phd-vacancies/phd-vacancies.html

 • Humanities
 • Social and Behavioural Sciences
 • Economics and Business
 • Science
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.