مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Bordeaux-Bachelor

 

Law, Political Science, Economics and Management

 • International Management of Sales Projects
 • Intercultural Management from a Global Perspective
 • Purchasing
 • Law and Languages
 • Management Science
 • Economics and Management: Euro International

Science and Technology

 • Engineering Science, International Track
 • Chemistry, International Track
 • Computer Science, International Track
 • Mathematics, International Track
 • Physics & Chemistry, International Track
 • Physics, International Track
 • Minor Topics

 

University of Bordeaux-Master

 

Wine Sciences

 • Business and Science in Vineyard & Winery Management
 • Wine Tourism Innovation (WINTOUR)

 

Human Sciences

 • Administration and Management of Professional Sports Clubs
 • Anthropologie

 

Law, Political Science, Economics and Management

 • Economic Affairs
 • Management Financier International
 • Gestion et Théories des Organisations
 • Droit des Relations Transatlantiques
 • Droit des Echanges Euro-mediterraneens
 • Economic Intelligence: Ingénierie du développement économique territorial (IDET)
 • Economic Intelligence: Economie de l'innovation et veille stratégique
 • Droit Public Fondamental
 • International Management
 • European Business Administration
 • Business Administration & Finance

Health Sciences

 • Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology (Eu2P)
 • Health & Social Development Promotion
 • Bio Imaging (Health Engineering)
 • Neuroscience
 • Neuroscience (Neurasmus) *Erasmus Mundus*
 • Euro-Mediterranean Master of Neuroscience
 • Analytical Chemistry for Drugs and Natural Products

 

Science and Technology

 • Transfers-Fluids-Materials in Aeronautical and Space Applications (TFM - ASA)
 • GreenDrive
 • MathBoX
 • Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS)
 • Advanced Materials Innovative Recycling (AMIR)
 • Functionalized Advanced Materials & Engineering (FAME) *Erasmus Mundus*
 • Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT) *Erasmus Mundus*
 • Enterprise Engineering (GRAI)
 • Marine Environment and Resources (MER) *Erasmus Mundus*
 • Image Processing and Computer Vision (IPCV)
 • Advanced Materials
 • Physical-Chemistry and Chemical-Physics (PCCP)

 

University of Bordeaux-PhD

 

Wine Sciences

 • Oenology & Viticulture (OENODOC)

 

Health Sciences

 • Neurosciences (ENC Network) *Erasmus Mundus*
 • Global Health (TransGlobe) *Erasmus Mundus*

Science and Technology

 • Algebra, Geometry and Number Theory (ALGANT-DOC) *Erasmus Mundus*
 • Functional Materials for Energy, Information Technology and Health (IDS Fun Mat) *Erasmus Mundus*
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.