ترجمه رسمی مدارک

با بهترین کیفیت تا 15 درصد تخفیف

اخذ مدرک زبان

تافل و آیلتس با تخفیف 15 درصد

جستجوی آسان

به راحتی رشته خود را بیابید

خرید آنلاین و امن

تهیه بلیط امن از 2 تا .. درصد تخفیف

 

University of Copenhagen-Bachelor

 

 • all Bachelor's Programmes taught in Danish (Danish only).
 

 

University of Copenhagen-Master

 

SOCIETY, POLITICS AND ECONOMICS

 • Actuarial Mathematics
 • Advanced Migration Studies
 • African Studies
 • Agricultural Economics
 • Anthropology
 • Applied Cultural Analysis
 • Economics
 • Environmental and Natural Resource Economics
 • Geography and Geoinformatics
 • Global Development
 • Global Health
 • Law
 • Mathematics-Economics
 • Security Risk Management
 • Statistics

 

COMMUNICATION, MEDIA AND IT

 • Cognition and Communication
 • Computer Science
 • Film and Media Studies
 • Information Science and Cultural Communication
 • IT and Cognition

 

ART, ARCHITECTURE AND CULTURE

 • Applied Cultural Analysis
 • Egyptology
 • Landscape Architecture
 • Information Science and Cultural Communication
 • Near Eastern Archaeology

 

CULTURE AND HISTORY

 • African Studies
 • Advanced Migration Studies
 • Applied Cultural Analysis
 • Assyriology
 • English Studies
 • Film and Media Studies
 • Global Development
 • Near Eastern Archaeology
 • Religious Roots of Europe
 • Security Risk Management

 

ENVIRONMENT, NATURAL RESSOURCES AND FOOD SCIENCE

 • Agricultural Development
 • Agricultural Economics
 • Agriculture
 • Animal-derived Foods
 • Animal Science
 • Climate Change
 • Environmental and Natural Resource Economics
 • Environmental Science
 • Food Innovation and Health
 • Food Science and Technology
 • Forest and Nature Management
 • Geography and Geoinformatics
 • Global Development
 • Global Health
 • Landscape Architecture
 • Physics
 • Sustainable Development in Agriculture
 • Sustainable Forest and Nature Management
 • Sustainable Tropical Forestry
 • Water and Environment

MEDICINE AND BIOTECHNOLOGY

 • Biochemistry
 • Bioinformatics
 • Biology
 • Biology-Biotechnology
 • Chemistry
 • Human Biology
 • Immunology and Inflammation
 • Medicinal Chemistry
 • Molecular Biomedicine
 • Nanoscience
 • Nanoscience and Technology
 • Pharmaceutical Sciences

 

HEALTH

 • Environmental Science
 • Food Innovation and Health
 • Food Science and Technology
 • Global Health
 • Human Biology
 • Human Nutrition
 • Immunology and Inflammation
 • Pharmaceutical Sciences

 

PHYSICS, MATHEMATICS AND NANOSCIENCE

 • Actuarial Mathematics
 • Bioinformatics
 • Biology
 • Computer Science
 • Economics
 • Mathematics
 • Mathematics-Economics
 • Nanoscience
 • Nanoscience and Technology
 • Physics
 • Statistics

 

BIOLOGY, CHEMISTRY AND NATURE

 • Agricultural Development
 • Agriculture
 • Animal-derived Foods
 • Animal Science
 • Biochemistry
 • Biology
 • Biology-Biotechnology
 • Chemistry
 • Forest and Nature Management
 • Geography and Geoinformatics
 • Medicinal Chemistry
 • Molecular Biomedicine
 • Nanoscience
 • Nanoscience and Technology
 • Nature Management
 • Pharmaceutical Sciences
 • Physics
 • Sustainable Development in Agriculture
 • Sustainable Forest and Nature Management
 • Sustainable Tropical Forestry
 • Water and Environment

 

PSYCHOLOGY AND LEARNING

 • Advanced Migration Studies
 • Cognition and Communication
 • IT and Cognition

 

University of Copenhagen-PhD Schools

 

 • Humanities
 • Law
 • Science
 • Social sciences
 • Health and medical sciences
 • Theology
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.