مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Economics, Prague-Bachelor

 

 • International Business (IBB)
 • Economics (ECON)
 • Bachelor of Business Administration (BBA)

 

University of Economics, Prague-Master

 

Master Study Programmes

 • International Business - Central European Business Realities (IB)
 • Master in Finance and Accounting (MIFA)
 • Economics of Globalisation and European Integration (EGEI)
 • International and Diplomatic Studies (IDS)
 • International Management CEMS MIM
 • Management (MIMG)
 • Information Systems Management (ISM)
 • Quantitative Economic Analysis (QEA)
 • Master in Official Statistics (MOS)

Postgraduate MBA Programmes

 • International MBA
 • MBA - International Business
 • L'Institut Franco-Tchèque de Gestion(IFTG)

 

University of Economics, Prague-PhD

 

 • Finance and Accounting
 • International Relations
 • Management
 • Business Administration
 • Informatics and Statistics
 • Economics
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.