مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Groningen-Bachelor

 

Arts

 • American studies
 • Art History
 • Arts, Culture and Media
 • English Language and Culture
 • European Languages and Cultures
 • History
 • International relations and international organization
 • Media Studies
 • Minorities & Multilingualism

 

Economics and business

 • Econometrics and operations research
 • Economics and business economics
 • International business

 

Science and Engineering

 • Applied mathematics
 • Applied physics
 • Artificial intelligence
 • Astronomy
 • Chemical engineering
 • Chemistry
 • Computing science
 • Industrial engineering and management
 • Mathematics
 • Physics

Medical sciences

 • Medicine, Profile 'Global Health'
 • Medicine Profile 'Molecular Medicine'

 

Spatial Sciences

 • Human Geography & Urban and Regional Planning
 • Spatial Planning and Design

 

Behavioural and social sciences

 • Psychology

 

Philosophy

 • Philosophy of a specific discipline

 

Law

 • International and European law

 

Theology and Religious Studies

 • Religious Studies

 

University College

 • Liberal Arts and Sciences

 

University of Groningen-Master

 

Arts

 • Archaeology
 • Classical and Mediterranean Archaeology
 • Prehistory and Protohistory of Northwest Europe
 • Archaeology (research)
 • Arts and Culture
 • Art History
 • Arts, Culture and Media
 • History of Architecture and Town Planning
 • Arts and Culture (research)
 • Cultural Leadership (research)
 • Literary and Cultural Studies (research)
 • Classics and Ancient Civilizations
 • Ancient History
 • Classics
 • Communication and Information Science
 • Digital Humanities
 • Information Science
 • European Studies
 • Euroculture, erasmus mundus
 • History
 • History Today
 • History (research)
 • Classical, Medieval and Early Modern Studies (research)
 • Modern History and International Relations (research)
 • International Relations
 • East Asian Studies
 • European Integration
 • Global Governance
 • International Relations and International Organization
 • International Political Economy
 • International Security
 • International Relations 120 ECTS
 • International Humanitarian Action (NOHA)
 • Inernational Relations (research)
 • Modern History and International Relations (research)
 • Linguistics
 • Applied Linguistics
 • European Linguistics
 • Multilingualism
 • Linguistics (research)
 • Clinical Linguistics / EMCL+ (research) erasmus mundus
 • Language and Cognition (research)
 • Language and Communication Technologies (LCT) (research) erasmus mundus
 • Literary Studies
 • English Literature and Culture
 • European Literatures and Cultures
 • Writing Editing and Mediating
 • Media Studies 90 ECTS
 • Journalism
 • Middle Eastern Studies
 • North American Studies
 • merican Studies

 

Behavioural and Social Sciences

 • Behavioural and Social Sciences (research)
 • Evidence-based Education
 • Communication and Deafblindness
 • Ethics of education: history, philosophy and law
 • Youth 0-21, Society and Policy
 • Psychology
 • Work, Organizational and Personnel Psychology
 • Applied Social Psychology
 • Clinical Psychology
 • Clinical Neuropsychology
 • Cognitive Psychology and Psychophysiology
 • Clinical Forensic Psychology and Victimology
 • Traffic Psychology and Sustained Mobility
 • Environmental Psychology
 • Reflecting on Psychology
 • Talent Development and Creativity
 • Sociology
 • Social Networks in a Sustainable Society

 

Science and Engineering

 • Applied Mathematics
 • Applied Physics
 • Artificial Intelligence
 • Astronomy
 • Biomedical Engineering
 • Biomolecular Sciences
 • Chemical Engineering (J)
 • Chemistry
 • Computing Science
 • Energy and Environmental Sciences
 • Human-Machine Communication
 • Industrial Engineering and Management
 • Mathematics
 • Mathematics and Science Education and Communication
 • Medical and Pharmaceutical Drug Innovation
 • Molecular Biology and Biotechnology
 • Nanoscience (top master)
 • Physics
 • Water Technology

Economics and Business

 • Business Administration
 • Change management
 • Organizational and Management Control
 • Small Business and Entrepreneurship
 • Strategic Innovation Management
 • Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies
 • DDM China and the World Economy
 • Economics
 • DDM China and the World Economy
 • DDM Economics and Economic Analysis
 • Finance
 • DDM China and the World Economy
 • Human Resource Management
 • International Business and Management
 • DDM Advanced International Business Management and Marketing
 • DDM China and the World Economy
 • International Economics and Business
 • DDM Central-East European Economies
 • DDM China and the World Economy
 • DDM International Development Economics
 • DDM Economic Development and Growth (MEDEG)
 • International Financial Management
 • DDM International Financial Management
 • DDM China and the World Economy
 • Marketing
 • DDM Strategic Marketing Intelligence
 • DDM Marketing and finance
 • DDM China and the World Economy
 • Research Master in Economics and Business
 • Supply Chain Management
 • Technology and Operations Management
 • DDM Operations Management

 

Health and life sciences

 • Behavioural and Cognitive Neurosciences (research)
 • Biology
 • Biomedical Engineering
 • Biomedical Sciences
 • Clinical and Psychosocial Epidemiology (research)
 • Ecology and Evolution
 • Evolutionary Biology
 • Energy and Environmental Sciences
 • Human Movement Sciences
 • Marine Biology
 • Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (research)
 • Innovative Medicine
 • Medical Pharmaceutical Sciences
 • Molecular Biology and Biotechnology
 • Biomolecular Sciences
 • Sport Sciences

 

Law

 • Energy and Climate Law
 • European Economic Law
 • Global Criminal Law
 • Governance and Law in Digital Society
 • International Business Law
 • International Commercial Law
 • International Human Rights Law
 • Public International Law

 

Spatial Sciences

 • Cultural Geography
 • Tourism Geography and Plannning
 • Economic Geography
 • Economic Geography: Regional Competitiveness and Trade
 • Environmental and Infrastructure Planning
 • DDM Development Planning and Infrastructure Planning
 • DDM Water and Coastal management
 • Population Studies
 • DDM Social demography
 • DDM Demography and Social Inequality
 • Real estate studies
 • Socio-spatial planning
 • Spatial Sciences (research)

 

Theology and Religious Studies

 • Theology and Religious Studies
 • Religion and Pluralism, Ancient & Modern
 • Religion and Cultural Heritage
 • Religion, Conflict and Globalization
 • Theology and Religious Studies (research)

 

Philosophy

 • Philosophy
 • Philosophy (research)
 • Philosophy, Politics and Economics
 • Philosophy of a specific Discipline

 

University of Groningen-PhD

 

Arts

 • Groningen Institute of Archaeology
 • The Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG)
 • Centre for Language and Cognition

 

Behavioural and Social Sciences

 • Psychology
 • Sociology

 

Philosophy

 • History of Philosophy
 • Theoretical Philosophy
 • Ethics, Social and Political Philosophy

 

Science and Engineering

 • Artificial Intelligence
 • Computer Science
 • Mathematics
 • Astronomy
 • Physics
 • Chemistry
 • Environmental Science
 • Industrial Engineering
 • Biology
 • Pharmacy
 • Science Education

 

Spatial Sciences

 • Towards Well- being, Innovation and Spatial Transformation

Economics and Business

 • Economics, Econometrics & Finance
 • Global Economics & Management
 • Human Resource Management & Organizational Behaviour
 • Innovation & Organization
 • Marketing
 • Operations Management and Operations Research

 

Law

 • Effective Criminal Law
 • Energy and Sustainability
 • Protecting European Citizens and Market Participants
 • Public Interests and Private Relationships
 • Public Trust and Public Law
 • User-friendly Private Law

 

Medical Sciences (University Medical Centre)

 • Behavioural and Cognitive Neurosciences
 • Chronic Diseases and Drug Exploration
 • Cancer Research
 • Health Research
 • Biomedical Engineering

 

Theology

 • Religion in relation to cultural and social developments
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.